Oferta biur księgowych

Od biura księgowego zazwyczaj oczekujemy rzetelności i profesjonalizmu. W większości tego typu podmiotów oferowane jest prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa. Usługi tego obejmują m.in. prowadzenie ksiąg na podstawie dokumentów oraz informacji dostarczanych przez klienta. Ponadto biuro przygotowuje we współpracy z przedsiębiorca zakładowy plan kont, który musi spełniać wymogi obowiązującego prawa. W ramach świadczonych usług przygotowane są także roczne sprawozdania finansowe oraz okresowe raporty grupowe. Ponadto biuro księgowe zajmuje się także wyliczaniem kwartalnych lub miesięcznych podstaw i zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywaniem rocznych deklaracji tegoż podatku. Usługi obejmują również sporządzanie kwartalnych lub miesięcznych deklaracji VAT oraz dostarczanie tych deklaracji w obowiązujących terminach do odpowiednich organów. Biuro zajmuje się też tworzeniem wszelkich raportów dla organów statystycznych oraz różnego rodzaju rozliczeń i deklaracji wymaganych prze organy podatkowe. Po otrzymaniu odpowiednich pełnomocnictw biuro może reprezentować przedsiębiorcę przed tymi organami.

Oferta nowoczesny biur rachunkowych obejmuje też prowadzenie kadr i płac. Wśród oferowanych usług znajduje się m.in.:
przygotowywanie listy płac zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników,
wykonywanie przelewów wynagrodzeń, przelewów na podatek oraz składki zus,
sporządzane zaświadczeń o wynagrodzeniu,
wykonywanie deklaracji rozliczeniowych i miesięcznych raportów imiennych do ZUS,
przygotowywanie umów zleceń i umów o dzieło,
tworzenie i przesyłanie deklaracji zgłoszeniowych do ubezpieczenia dla nowo zatrudnionych pracowników,
sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników,
prowadzenie teczek osobowych pracowników,
przygotowywanie świadectw pracy, wypowiedzeń, kar i nagan,
prowadzenie ewidencji urlopowej,
nadzorowanie ważności szkoleń BHP i badań lekarskich,
drukowanie zaświadczeń o wynagrodzeniach,
wsparcie podczas kontroli PIP, UKS, czy ZUS i wiele innych.
Oczywiście każde biuro rachunkowe oferuje też różnego rodzaju usługi dodatkowe. Szczególnie przydatne są te związane z monitoringiem płatności oraz windykacją. Niejeden przedsiębiorca z pewnością przekonał się już jak trudne jest terminowe odzyskiwanie wszelkich zobowiązań. Dzięki monitoringowi płatności, prowadzonemu przez biuro księgowe można sporo zyskać, ponieważ zapewnia on poprawę płynności finansowej firmy. Ponadto ogranicza on ryzyko poniesienia strat, ponieważ wszelkie nieterminowe zapłaty są od razu wykrywane, a w razie potrzeby sprawy od razu oddawane są do tzw. szybkiej windykacji. Stały monitoring płatności zapewnia kontrolę nad każdą płatnością od momentu wystawienia faktury aż do czasu zapłacenia za nią. Dzięki temu windykacja jest niezwykle skuteczna, a przedsiębiorca może bez stresu skoncentrować się na swojej działalności. Jak więc widać warto skorzystać z usług biura rachunkowego opole, które oferuje nie tylko prowadzenie ksiąg, kadr i płac, ale również windykację i monitoring płatności.

 
 
 
 
Live Chat Software