Oferta dla każdego

W Polsce funkcjonuje mnóstwo większych i mniejszych przedsiębiorstw. Każde z nich ma inne potrzeby i oczekiwania w zakresie obsługi księgowej. W niektórych firmach wystarczy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, w innych konieczne jest prowadzenie pełnych ksiąg handlowych, włącznie z rozliczaniem przychodów ewidencjonowanych, rozliczeń z fiskusem i obsługą kadrowo-płacową. Z tego względu oferta biura rachunkowych powinna być zawsze indywidualnie dopasowania do wymagań klienta. Większość tego typu podmiotów kieruje swoje usługi zarówno do firm mających formę jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i do dużych przedsiębiorstw. Z oferty może skorzystać spółka z o.o., spółka cywilna i każda inna firma, której działalność obejmuje nie tylko rynek polski, ale również zagraniczny. Kompleksowe i profesjonalne wsparcie w zakresie rachunkowości i księgowości oferowane jest również osobom, które dopiero planują rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz firmom istniejącym od niedawna i stawiającym dopiero swoje pierwsze kroki.

W podmiotach zajmujących się prowadzeniem ksiąg usługi są dopasowane do do potrzeb oraz możliwości klienta. W zakresie prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów najczęściej wykonywane czynności to:
prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych,
kontrolowanie dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym,
prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT,
prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych,
przygotowywanie i dostarczanie do urzędu skarbowego kwartalnych lub miesięcznych deklaracji podatkowych oraz rocznych zeznań PIT-36 i PIT-36L,
prowadzenie rozliczeń związanych z podatkiem dochodowym,
przygotowywanie sprawozdań i dokumentacji na cele statystyczne.
Znacznie więcej czynności wymaga prowadzenie pełny ksiąg handlowych. Wówczas ważne jest ustalenie odpowiednich warunków współpracy pomiędzy klientem a biurem rachunkowym. Generalnie jednak podstawowy zakres usług jest podobny. W biurze prowadzona jest zarówno księga główna, jak i pomocnicza, a także ewidencja wyposażenia i środków trwałych oraz ewidencja na cele podatku VAT. Ponadto pracownicy biura na bieżąco kontrolują wszystkie dokumenty pod kątem rachunkowo-formalnym oraz prowadzą ewidencję operacji gospodarczych. Wykonują też wszelkie rozliczenia związane z podatkami, czy rachunkiem przepływów pieniężnych. Dodatkowo stale nadzorują zobowiązania oraz należności i wystawiają potwierdzenia sald. Prowadzenie ksiąg handlowych wiąże się także z utworzeniem Zakładowego Planu Kont.
W przypadku firm, w których zatrudniani są pracownicy umowa z biurem obejmuje również prowadzenie dokumentacji związanej z kadrami i płacami. W jej ramach firma księgowa sporządza listę płac, a także rachunki do umów cywilnoprawnych, paski do wypłat, czy raporty RMUA. Zajmuje się też wyliczaniem wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych, wyliczaniem ekwiwalentów, odpraw i urlopów praz miesięcznych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Księgowi przygotowują również wszelkie deklaracje do ZUS i GUS.

 
 
 
 
Live Chat Software