Oferta nowoczesnego biura księgowego

Założenie działalności gospodarczej w naszym kraju nie jest tak trudne, jak jej prowadzenie. Przedsiębiorca jest bowiem obciążony wieloma obowiązkami związanymi z prowadzeniem szczegółowych rozliczeń podatkowych, rejestrów, czy różnego rodzaju dokumentacji związanej z kadrami i płacami, czy kosztami uzyskania przychodu. Nietrudno domyślić się, że zajmuje to mnóstwo czasu, który można przecież poświęcić na rozwój firmy. Z tego względu wielu przedsiębiorców korzysta z outsourcingu księgowego, czyli zleca prowadzenie ksiąg firmie zewnętrznej. Jest to rozwiązanie wygodne i znacznie tańsze niż tworzenie stanowiska pracy dla księgowego. Nowoczesne biura rachunkowo-księgowe oferują niezwykle szeroki zakres usług, które obejmują m.in. prowadzenie ksiąg handlowych, czyli:

prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych, prawnych, środków trwałych oraz wyposażenia,
prowadzenie analitycznej i syntetycznej ewidencji księgowej,
ustalanie zaliczek na poczet podatku dochodowego,
prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupu na cele podatku vat,
sporządzanie corocznych zeznań podatkowych,
przygotowywanie sprawozdań na cele statystyczne,
sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
Oprócz tego w pracownicy biura księgowego zajmują się także prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wprawdzie jest to najprostszy sposób rozliczania się z fiskusem, ale nie każdy przedsiębiorca ma czas i odpowiednie umiejętności aby zajmować się tym samodzielnie. W zakres tego typu usług wchodzi m.in.:
sporządzanie i dekretowanie zapisów księgowych wszelkich zdarzeń gospodarczych,
sprawdzanie dostarczanych dokumentów zarówno pod względem rachunkowym, jak i formalnym,
ewidencjonowanie środków trwałych, wyposażenia, wartości prawnych i niematerialnych, a także dokumentacji związanej z amortyzacją,
przygotowywanie deklaracji podatkowych,
obliczanie kwoty zaliczek na podatek dochodowy,
sporządzanie krajowych i zagranicznych rocznych zeznań podatkowych,
sporządzanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej zakupu i sprzedaży na cele podatku VAT,
sporządzanie dowodów wpłat zakresie należnych zobowiązań podatkowych.
W ramach usług księgowych oferowane jest także powadzenie ewidencji, pozwalającej na uzyskanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z usług biura księgowego mogą korzystać zarówno różnego rodzaju firmy, jak i fundacje, czy stowarzyszenia. Oprócz usług księgowych podmioty takie oferują również kompleksowe prowadzenie dokumentacji związanej z kadrami i płacami. Biuro rachunkowe opole zajmuje się m.in.:
sporządzaniem zaświadczeń o okresie zatrudnienia i zarobkach,
zakładaniem oraz prowadzeniem akt osobowych pracowników,
przygotowywaniem różnego rodzaju dokumentacji kadrowej, dotyczącej stosunku pracy, czy umów cywilnoprawnych,
sporządzaniem oraz przesyłaniem deklaracji zus,
naliczaniem zasiłków chorobowych i wynagrodzeń,
prowadzeniem ewidencji urlopowej i czasu pracy,
monitoringiem szkoleń BHP i badań lekarskich,
obliczaniem zaliczek podatku,
sporządzaniem sprawozdań na potrzeby ZUS,
prowadzeniem korespondencji między pracownikiem a pracodawcą,
sporządzaniem wniosków do emerytur i rent.

 
 
 
 
Live Chat Software