Outsourcing księgowości – wygodnie i bezpiecznie

O ile prowadzenie książki przychodów i rozchodów zwykle nie sprawia większych trudności, o tyle w przypadku ksiąg handlowych sprawa wygląda nieco inaczej. Obowiązek prowadzenia takich ksiąg mają przedsiębiorstwa, których dochody przekroczyły w ciągu roku podatkowego określone przepisami limity. Wówczas warto skorzystać z usług biura rachunkowego opole, gdyż jest to najlepszy sposób na przejrzyste i bezbłędne prowadzenie księgowości.

Oferta takich podmiotów w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych obejmuje następujące usługi:
prowadzenie ksiąg handlowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami i na podstawie dostarczanych przez klienta dowodów księgowych,
obliczanie podatku dochodowego od osób prawnych,
sporządzanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych,
przygotowywanie rozliczeń operacji bankowych,
prowadzenie ewidencji związanych z podatkiem VAT od towarów i usług oraz sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych,
sporządzanie sprawozdań finansowych, np. bilansu lub rachunku zysków i strat,
sporządzanie zeznań rocznych itp.
Niektóre kancelarie podatkowe oferują również szereg usług dodatkowych, a których można korzystać po uzgodnieniu zakresu współpracy. Dodatkowa oferta to m.in.:
ustalenie zasad polityki podatkowej firmy,
opracowanie planu kont,
przygotowanie instrukcji dotyczącej obiegu dokumentów w firmie,
kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa łącznie z dokumentacją ZUS wszystkich pracowników zatrudnionych na postawie umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę,
prowadzenie rozliczeń operacji na rachunkach walutowych,
prowadzenie rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz międzynarodowych,
sporządzanie dokumentów finansowych do banków oraz innych instytucji,
przygotowywanie sprawozdań statystycznych,
przygotowywanie zeznań rocznych za osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Oczywiście zakres usług może być znacznie większy, a ich cena zależy głównie od ilości księgowanych dokumentów. Jednak prowadzenie ksiąg to nie wszystko. Profesjonalne biura oprócz tego oferują również kompleksowe doradztwo podatkowe. Co więcej, w niektórych kancelariach można także liczyć na fachowe wsparcie w kwestii wyprowadzania zaległości. Jeśli poprzednie biuro rachunkowe dopuściło się zaniedbań, to nowy podmiot może na wniosek klienta przeprowadzić audyt dokumentacji. Dzięki temu możliwe jest szybkie znalezienie ewentualnych błędów lub nieścisłości i poprawienie ich. Bardzo ważne jest to, że pracownicy nowego biura mogą dopasować proponowane rozwiązanie do potrzeb klienta. W wyniku tego koszty takich błędów mogą być zminimalizowane i nie będą obciążać budżetu firmy.
Korzystając z usług biura można także liczyć na obsługę w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ramach tego rodzaju usług kancelarie oferują:
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz przychodów na podstawie dowodów księgowych,
wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
prowadzenie ewidencji i składanie deklaracji vat,
prowadzenie rozliczeń oraz zgłoszeń związanych z ZUS osób prowadzących działalność.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software