Outsourcing księgowy – co można zyskać?

Outsourcing księgowy bez wątpienia ma wiele zalet. Przede wszystkim zdejmuje z przedsiębiorcy obowiązek prowadzenia ksiąg, co jest zadaniem bardzo czasochłonnym. Dzięki outsourcingowi doskonale wykwalifikowani księgowi zajmują się nie tylko sporządzaniem deklaracji zus i podatkowych, ale również prowadzeniem różnego rodzaju ewidencji na potrzeby podatków. Ponadto biuro sporządzania roczne sprawozdania do GUS i NBP, czy innych organów administracji publicznej. Bardzo ważne jest to, że księgowi na bieżąco kontrolują prawidłowość dokumentów i prowadzą ewidencję różnego rodzaju operacji gospodarczych. Wykonują również rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, czy przygotowują informacje dodatkowe. Jak więc widać zakres usług jest naprawdę duży, a co najważniejsze, oferta zawsze jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego klienta. W ten sposób każda firma, korzystająca z outsourcingu płaci wyłącznie za te usługi, z których faktycznie korzysta, a jeśli potrzeby się zwiększają, zawsze istnieje możliwość przygotowania aneksu do umowy.

Niewątpliwą zaletą korzystania z outsourcingu księgowego jest również to, że w przypadku jakiejkolwiek kontroli można osoby kontrolujące skierować bezpośrednio do pracowników biura, z którym podpisana jest usługa na świadczenie usług księgowych. Niemniej ważne jest to, że przedsiębiorca w każdej chwili może skorzystać z profesjonalnego doradztwa podatkowego opole. Dzięki temu może podejmować znacznie bardziej opłacalne dla firmy decyzje i zmniejszyć koszty uzyskania przychodu. Trudno przecenić korzyści płynące z outsourcingu księgowego. Trzeba jednak pamiętać o tym, że współpraca będzie przebiegać bez problemów tylko wtedy, gdy przedsiębiorca będzie odpowiednio wywiązywać się ze swoich obowiązków związanych dostarczaniem do biura niezbędnej dokumentacji. W większości nowoczesnych firm księgowych można to robić za pośrednictwem internetu, co jest nie tylko wygodne, ale i znacznie szybsze niż tradycyjne sposoby.
Niektóre biura rachunkowo-podatkowe oferują również szeroki zakres usług dodatkowych. W niektórych z nich oferowane jest m.in. wyprowadzanie zaległości. Jest to usługa skierowana do tych przedsiębiorstw, w których dokumentacja księgowa prowadzona była w sposób nierzetelny, przez co firma narażona jest na różnego rodzaju nieprzyjemne konsekwencje. W ramach usług biuro może również opracować zakładowy plan kont i politykę rachunkowości, czy nawet instrukcję obiegu dokumentów i instrukcję kasową. Outsourcing księgowy obejmuje także wszelkie usługi organizacyjno-prawne, dotyczące założenia firmy oraz wyboru najkorzystniejszego sposobu opodatkowania. W biurze sporządzane są też różnego rodzaju zestawienia i analizy finansowe, a także wnioski o zwrot podatku VAT. Dużą korzyścią korzystania z outsourcingu księgowego jest bez wątpienia to, że księgi prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, a w razie pomyłek przedsiębiorca może liczyć na stosowne odszkodowanie.

 
 
 
 
Live Chat Software