Po co sprawdzać księgowego?

Dla niektórych przedsiębiorców podpisanie umowy z biurem rachunkowym opole oznacza zdjęcie z siebie odpowiedzialności za rzetelne prowadzenie dokumentacji. Niestety nie każdy z nich pamięta o tym, że rzeczywistość prawna jest zupełnie inna. Dość brutalnie mówi o tym art.4 ust.5 ustawy o rachunkowości „Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości (…) zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. (…)”. Co oznacza? Ni mniej, nie więcej to, że za wszelkie błędy, nieścisłości, czy nieterminowe opłacanie np. składek zus i podatków odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie przedsiębiorca. To właśnie do niego będą kierowane wszelkie roszczenia prawnopodatkowe fiskusa, zwłaszcza te, które dotycząc zaległości podatkowych i to wraz z ustawowymi odsetkami. Nie jest to z pewnością miła perspektywa, dlatego wybór biura należy dobrze przemyśleć, a pracę księgowego nadzorować.

Jeśli chodzi o wybór biura rachunkowego to na pewno warto kierować się jego doświadczeniem. Wieloletnie funkcjonowanie w branży jest sporym atutem, ponieważ w dobie silnej konkurencji jedynie profesjonalne podmioty są w stanie utrzymać się w branży przez tak długi czas. Oczywiście nawet w sytuacji, gdy zdecydujemy się na najlepszych fachowców, zawsze wskazany będzie własny nadzór nad ich pracą. Warto przy tym pamiętać, że chociaż artykuł 77 ustawy o rachunkowości przewiduje pewną odpowiedzialność karną, to jednak nie umożliwia rozwiązania majtkowych roszczeń między przedsiębiorcom a księgowym. W przypadku, gdy księgowy jest zatrudniony w firmie na umowę o pracę, w grę może wchodzić odpowiedzialność majątkowa. Obowiązuje to jednak wyłącznie w sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie – wtedy pracownik odpowiada za nią w pełnej wysokości. Jednak w przypadku, gdy korzystamy z usług biura księgowego odszkodowania można dochodzić na drodze sądowej, co zajmuje dużo czasu i rzadko przynosi efekty, zwłaszcza jeśli w podpisanej umowie znajdują się zapisy wyłączające odpowiedzialność wybranego biura.
Jednakże wcale nie oznacza to, że w przypadku błędów rachunkowych przedsiębiorca jest na całkiem straconej pozycji. Przede wszystkim biura rachunkowe mają obowiązek zawarcia polisy OC, której suma gwarancyjna zwykle nie przekracza 15 tysięcy euro. Nie zabezpiecza to w pełni interesów klientów takiego biura, dlatego najlepiej podpisać umowę z podmiotem, który zawarł ubezpieczenie na kwotę wyższą niż 15 tysięcy euro. Dzięki polisie przedsiębiorca, który został poszkodowany przez nierzetelne biuro może otrzymać stosowne odszkodowanie.
Nietrudno więc zauważyć, że obowiązujące obecnie przepisy zmuszają poniekąd przedsiębiorcę do sprawowania nadzoru nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Oznacza to, że księgowego trzeba kontrolować, co jest znacznie łatwiejsze w sytuacji, gdy biuro, z którym zawarliśmy umowę daje wgląd online do zaksięgowanych operacji.

 
 
 
 
Live Chat Software