Przepisy prawa podatkowego

Przepisy prawa podatkowego, a także związane z ustawą o rachunkowości i z tym podobnymi zmieniają się zbyt często, dlatego ważne jest to, aby przez cały czas trzymać rękę na pulsie, to jest księgować poszczególne operacje gospodarcze na właściwych kontach. Poza znajomością przepisów, istotna jest również skrupulatność, ponieważ dobry księgowy nie odkłada swojej pracy na bliżej nieokreśloną przyszłość, tylko zajmuje się uznawaniem, bądź obciążaniem poszczególnych kont syntetycznych, a także prowadzeniem analityki do nich, na bieżąco. Porządek w papierach daje pewność, że w razie jakiejkolwiek kontroli, zleconej w jednostce, za którą odpowiada księgowy, nie wydarzy się nic złego. Oczywiście, nie trzeba od razu zatrudniać osoby, odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości, bowiem można znaleźć biuro rachunkowe, jakie podejmie się świadczenia usług w tej materii. Ważne jest jednak to, aby posiadało ono renomę, to jest mogło pochwalić się doświadczeniem w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, jakie przecież dotyczą niezwykle wielu podmiotów gospodarczych i innych jednostek, które muszą w wyznaczonym terminie sporządzić, jak również przedłożyć po zatwierdzeniu stosownym organom sprawozdanie finansowe za miniony rok obrachunkowy.

Wśród bardzo wielu czynności, jakie będzie wykonywał na przykład przedstawiciel najlepszego biura z Opola, gdzie na porządku dziennym są księgowania wszystkich operacji gospodarczych, jakie występują w danym podmiocie, na pewno pojawi się ujmowanie na odpowiednich kontach list płac poszczególnych pracowników. Mogą być oni zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, ale także inny rodzaj kontraktu, czyli umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Wszystkie z tych trzech rodzajów stosunku, jakie są zawierane pomiędzy osobą lub firmą a pracownikiem, zleceniobiorcą lub wykonawcą, różnią się od siebie szczegółami, jakie też powinny być znane księgowemu. Oczywiście, ujmowanie poszczególnych kwot zaczyna on od zapisania wynagrodzenia brutto, a następnie zabiera się za poszczególne obciążenia, które występują w przypadku pensji. Za każdym razem będzie to zaliczka na podatek, jaki jest odprowadzany do Urzędu Skarbowego oraz zawsze poza umową zlecenie wystąpią składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W zależności od wieku zleceniobiorcą, jak też innych czynników, mogą mieć one różny rodzaj, to znaczy z części składek zwolnieni są na przykład studenci oraz emeryci. Księgowy pilnuje na pewno, jaka jest wysokość składki wypadkowej, ponieważ ulega ona zmianie często co roku, począwszy od miesiąca kwietnia.

Każdy dobry księgowy na pewno zdaje sobie sprawę z tego, co można, a czego nie wolno uznawać za dokument, będący podstawą do zapisywania poszczególnych wydarzeń finansowych. Faktura, wyciąg bankowy, druki ścisłego zarachowania, polecenie księgowania, czy też rachunek od dostawcy – to wszystko może być uznane przez księgowego. Nie ma natomiast mowy, by dokonywano jakichkolwiek zapisów na kontach wyłącznie na podstawie paragonu, gdyż nie ma na nim informacji o odbiorcy.

 
 
 
 
Live Chat Software