Przyczyny błędów w księgowości

Rachunkowość przedsiębiorstwa to zagadnienie niezwykle złożone, które wymaga od zajmujących się nim osób szerokiej, stale aktualizowanej wiedzy oraz specyficznych cech osobowości, takich jak chociażby rzetelność i dokładność. W polskich warunkach prowadzenie rachunkowości to prawdziwe wyzwanie, któremu nie każdy może podołać. Do najczęściej popełnianych błędów należy:

ujmowanie kosztów oraz przychodów w nieprawidłowych okresach,
niezgodne z prawem zaliczanie wydatków do kosztów uzyskania przychodu,
popełnianie błędów formalnych, rachunkowych lub merytorycznych w wypełnianych dokumentach,
błędna klasyfikacja, w wyniku której powstają odpisy amortyzacyjne tzw. środków trwałych,
zbyt krótki okres przechowywania dokumentacji księgowo-kadrowo-płacowej,
nieterminowe sporządzanie i składanie deklaracji zus i podatkowych.
Są to błędy mające bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, dlatego tak istotne zatrudnianie odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów lub korzystanie z usług sprawdzonego biura rachunkowo-podatkowego.
Oczywiście każdy błąd ma swoją przyczynę. Najczęstszą jest po prostu brak doświadczenia osoby zajmującej się rachunkowością. W wyniku tego nie jest ona w stanie poprawnie kwalifikować zdarzeń gospodarczych i w sposób zgodny z przepisami ujmować ich w dokumentacji księgowo-podatkowej. Dużym problemem jest również pozyskiwanie wiedzy ze źródeł niezweryfikowanych i nierzetelnych. W wyniku tego uzyskane informacje nie są zgodne z obowiązującym prawem, co ma bezpośredni wpływ na nieprawidłowość księgowanych danych. Kolejną przyczyną błędów jest niezaznajamianie się z aktualną linią orzecznictwa, zmieniającą interpretację niektórych przepisów podatkowych i brak możliwości śledzenia zmian zachodzących w przepisach. Błędy popełniają także osoby, który nie uczestniczą w szkoleniach doskonalących i nie mają możliwości konfrontowania swojej wiedzy z ekspertami. Duży wpływ na poprawność prowadzonej dokumentacji ma również poświęcony jej czas. Pośpiech to najgorszy doradca, który sprawia, że pomyłki pojawiają się naprawdę często. Przyczyną błędów mogą być też być brak pewnych cech osobowości, takich jak skrupulatność, terminowość, szczegółowość i analityczny sposób myślenia.
Skutki błędów w księgowości są bardzo nieprzyjemne. Zwykle wykrywane są podczas kontroli skarbowej lub postępowania wyjaśniającego, które może być przeprowadzone nawet po kilku latach. W wyniku tego przedsiębiorca może być zmuszony do zapłacenia wysokiej kary, a także wszystkich odsetek. Nie dziwi więc fakt, że prowadzenie rachunkowości w zgodzie z obowiązującym prawem podatkowym jest naprawdę ważne. Warto o tym pamiętać i współpracować wyłącznie z tymi podmiotami księgowymi, które zapewniają najwyższe standardy obsługi. Jej wyznacznikiem może być przynależność do renomowanych organizacji branżowych, takich jak Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które nadzoruje kompetencje swoich członków i jest gwarantem przestrzegania przez nich kodeksu etyki zawodowej.

 
 
 
 
Live Chat Software