Rachunek zysków i strat

Trzeba powiedzieć sobie jedno jednostki związane z rachunkowością czy też inną przedsiębiorczością własną muszą co jakiś czas zrobić podsumowanie działalności. Takim działaniem jest z pewnością rachunek zysków i strat, który udowadnia nam jak łatwo, można sprawdzić dokonania danej jednostki w odpowiednim czasie. W ten sposób powstaje klarowne sprawozdanie, które jednocześnie przedstawia zdolności finansowe firmy. Dochód i przychód jak najbardziej w dokumencie jest uwzględniony. Jest to niby prosty mechanizm, ale jak wiele mówi on o rentowności danej jednostki.

Bardziej szczegółowo
Jeśli więc przedstawiamy wspomniany rachunek zysków i strat to jest to nic innego jak zestawienie wszystkich strumieni skąd przepływają pieniądze. Najczęściej pochodzą one ze sprzedaży konkretnych usług lub towarów, jeśli prowadzimy typową działalność gospodarczą. Mogą być to również przychody wynikające z rozległych działań finansowych. Czasem jednak oprócz zysków są też koszta, które musimy ponosić, aby z czasem zacząć się rozwijać.

Sprawozdanie
Warto podkreślić, że tego typu sprawozdania w krajach, które podlegają Unii Europejskiej są wykonywane zgodnie z IV dyrektywą EWG. Wspomniany dokument posiada aż cztery różne wzory rachunku zysków i strat. W naszym kraju jednak stosuje się zazwyczaj dwa warianty porównawczy i kalkulacyjny. Warto też zauważyć, że w każdym z tych dwóch wariantów możliwych do wykorzystania rachunek sporządzony jest poprzez metodę drabinkową. Polega ona na tym, że niezależnie od rodzaju przychodu odejmuje się koszta takiego samego typu.

Bazowe rachunku
Tak naprawdę rachunek zysków i strat ma dość prostą budowę wlicza się w niego między innymi przychody ze sprzedaży netto, koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów i rzeczy, koszty ogólne zarządu, koszty sprzedanych towarów, zysk lub strata na sprzedaży liczona netto, pozostałe przychody pochodzące z operacji, koszta operacyjne, Zysk lub strata w wyniku działania operacyjnego, przychody finansowe, koszta, zysk lub strata ogólnej działalności gospodarczej, zyski nadzwyczajne, straty nadzwyczajne, podatek dochodowy, zysk lub strata netto. To wszystkie elementy rachunku.

Różne warianty ewidencji
W biurach rachunkowych oraz innych podobnych instytucjach wyróżnia się 3 warianty ewidencji. W pierwszym koszta ogólne ujmowane są w układzie rodzajowym. W drugim wariancie natomiast wypomniane koszta ujmuje się w układzie według typu działalności. W ostatnim wariancie ogólne koszta są odpowiednio zawierane w układzie rodzajowym, a następnie następuje przeksięgowanie na układ powiązany z typem działalności. Tak więc bardzo łatwo to wszystko porównać, gdyż 1 wariant dotyczy układu porównawczego 2 układu kalkulacyjnego a w 3 z kolei każda jednostka może wybrać sama, jaki wariant rozliczeń jej odpowiada. Trzeba przyznać, że powyższe rozwiązania dają nam naprawdę wiele różnych możliwości dlatego też nic dziwnego, że jesteśmy w stanie tak wiele zyskać, korzystając z tych jakże sprawdzonych rozwiązań. Osoby posiadające przedsiębiorstwo na pewno docenią takie porady.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software