Różne formy działalności gospodarczej

Wiele występuje form prowadzenia działalności gospodarczej, ale niezależnie od tego, czy będzie to spólka z o.o., czy może spółka cywilna, każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, która będzie dokładnie odzwierciedlała sytuację finansową podmiotu. To niezwykle ważne, aby mieć na uwadze faktyczne odwzorowywanie w księgach rachunkowych operacji gospodarczych, ponieważ tylko wówczas ma się całkowitą pewność, że wynik z działalności gospodarczej za dany okres jest realistyczny, a nie wirtualny. Wie o tym bardzo dobrze każdy specjalista z dziedziny rachunkowości, który oczywiście musi doskonale się znać na wszelkich przepisach, jakie dotyczą prowadzenia rachunkowości firmy, ale także wielu innych jednostek – nawet takich, które absolutnie nie są nastawione na zysk.

Jednym z głównych zadań osoby odpowiedzialnej za prowadzenie spraw księgowych jest dopilnowanie wszelkich terminów, związanych z rozliczaniem obowiązkowych danin na rzecz państwa, a są to przede wszystkim składki społeczne oraz zdrowotne odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak również zaliczki na podatek dochodowych, które są płacone na konto odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Warto także podkreślić, że składki na ubezpieczenie zdrowotne jest dalej przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia, który zarządza tymi środkami, organizując w naszym kraju opiekę zdrowotną. Dobry księgowy bez problemu obliczy składki ZUS, zarówno odprowadzane od wynagrodzenia brutto, czyli tak zwane koszty pracownika, jak również pracodawcy, które są dodatkowymi kosztami, jakimi obciążona jest praca, w przypadku zawarcia umowy o pracę, albo zlecenie. Terminy na przekazanie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą być trzy. Deklaracje zus muszą być przedstawione do piątego, dziesiątego lub piętnastego dnia miesiąca. Może się to odbywać zarówno w wersji elektronicznej, jak również papierowej. Pierwsza z nich jest przeznaczona raczej dla większych podmiotów, a druga dla takich, które zatrudniają do pięciu pracowników. Za każdym razem deklaracje powinny być sporządzone w sposób staranny.

O ile Zakład Ubezpieczeń Społecznych oczekuje rozliczania się z nim co miesiąc, o tyle rzadziej trzeba to robić z Urzędem Skarbowym, ponieważ deklaracje podatkowe muszą być złożone raz w roku. Takich deklaracji jest kilka, a terminami na ich złożenie są zazwyczaj ostatnie dni pierwszych miesiącach roku. W tych dokumentach informuje się o sytuacji, jaka miała miejsce w ciągu minionego roku. Również do wyboru jest zarówno elektroniczny, jak i papierowy sposób rozliczania się. Ten pierwszy wybierają zazwyczaj młodsi księgowi, którzy nie chcą marnować czasu na dojazd do Skarbówki, tymczasem starsi eksperci w tej dziedzinie wolą mieć pieczątkę stosownego urzędu na kopii złożonej deklaracji. Każdy z tych sposobów jest dobry, a ważne jest to, aby wszelkie dane w dokumentach rozliczeniowych były zgodne ze stanem faktycznym. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że świat zmierza w kierunku deklaracji składanych przez internet.

 
 
 
 
Live Chat Software