Samozatrudnienie

28 października 2014

Aktualności

SAMOZATRUDNIENIE

Pojęcie samozatrudnienia nie jest określone ustawowo. Samozatrudnienie potocznie jest jednoosobową działalnością gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorcę na własne ryzyko oraz na własny rachunek. Może polegać na zatrudnieniu pracowników, a także na zawarciu przez osobę fizyczną prowadzącą firmę, umowy z pracodawcą, co w efekcie jest współpracą dwóch przedsiębiorstw.

SAMOZATRUDNIENIE JAKO WSPÓŁPRACA DWÓCH PRZEDSIĘBIORSTW

Samozatrudnienie może być dla nas bardziej atrakcyjne niż umowa o pracę. Wynagrodzenie z umowy o pracę jest kosztowne dla pracodawcy. Przy tych samych kosztach wynagrodzenia pracodawcy, przy samozatrudnieniu możemy uzyskać wyższe zarobki „na rękę”. Rezygnując z umowy o pracę na rzecz samozatrudnienia, należy jednak zastanowić się i obliczyć, czy jest to dla nas opłacalne. Bowiem przy samozatrudnieniu, od kwoty, jaką możemy uzyskać „na rękę” od pracodawcy, należy odjąć opłaty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj.:

 • składki ZUS,
 • należny podatek dochodowy,
 • podatek VAT (nie u każdego),
 • jeżeli jesteśmy podatnikami VAT, od kwoty VAT ze sprzedaży odejmuje się VAT od zakupów. Jeżeli kwota VAT od sprzedaży jest wyższa, wówczas różnicę wpłacamy do Urzędu Skarbowego, a gdy jest niższa uzyskujemy zwrot różnicy.
 • usługi księgowe, jeżeli sami nie zdecydujemy się prowadzić księgowości.

Zastanawiając się nad samozatrudnieniem należy przeanalizować korzyści i niedogodności z niego wynikające.

Dlaczego warto wybrać samozatrudnienie?

 • Możliwe wyższe zarobki „na rękę” niż przy umowie o pracę.

  Musimy jednak to sobie dobrze przekalkulować. W przypadku, gdy zleceniodawca wystawi nam fakturę, bierzemy pod uwagę kwotę netto i odejmujemy od niej zobowiązania, które musimy uregulować (podane wyżej);

 • Opłacanie niższych składek ZUS, obciążeń podatkowych;
 • Możliwość rozliczania kosztów działalności gospodarczej, które obniżają wysokość podatku

  Wszelkie wydatki związane z prowadzeniem naszej firmy, np. opłaty za paliwo, sprzęt, meble biurowe, wynajem możemy zaliczyć w koszty uzyskania przychodu i w ten sposób obniżyć wysokość podatku dochodowego do zapłacenia lub nawet może nie być go wcale. W przypadku, gdy jesteśmy podatnikami VAT, kwota VAT z faktur zakupowych na firmę, obniża wartość podatku VAT ze sprzedaży;

 • Możliwość opłacania podatku kwartalnie

  Przy umowie o pracę, podatek jest potrącany z naszego wynagrodzenia i odprowadzany miesięcznie przez pracodawcę. Na jego wysokość nie mamy żadnego wpływu. Natomiast przy samozatrudnieniu, nie dość, że możemy obniżyć wartość podatku, zarówno dochodowego, jak i VAT, to mamy szansę opłacać go co kwartał;

 • Możliwość współpracy z kilkoma przedsiębiorcami w tym samym czasie;
 • Większa swoboda działania

  Osoba będąca na samozatrudnieniu może decydować, gdzie i w jakich godzinach będzie wykonywać powierzone jej zadania, jeżeli nie zostało to określone w umowie. Powierzoną pracę, samozatrudniony wykonuje samodzielnie bez ingerencji pracodawcy. Może współpracować z innymi przedsiębiorstwami i zawierać z nimi transakcje.

Jakie niedogodności wynikają z samozatrudnienia?

Samozatrudnienie ma również swoje minusy:

 • Czas pracy nie jest unormowany, a więc może wynosić więcej niż 8 godzin;
 • Nie chroni nas prawo pracy, jak przy umowie o pracę. Nie mamy zatem prawa do urlopu i wynagrodzenia za czas naszej nieobecności w pracy;
 • Samozatrudniony ponosi ryzyko za świadczone usługi

  W odróżnieniu od umowy o pracę, gdzie ryzyko ponosi pracodawca, przy samozatrudnieniu ponosimy ryzyko związane z wykonywaną pracą.

Samozatrudnienie jako forma zatrudnienia może być korzystna i bardziej atrakcyjna niż umowa o pracę. Jednak, aby tak się stało, powinny być spełnione odpowiednie warunki. Ważne jest, żeby uzyskane od firmy wynagrodzenie było opłacalne i wysokie na tyle, by po odjęciu od niego zobowiązań, uzyskać kwotę, która będzie nas satysfakcjonować. Najlepiej, żeby współpraca odbywała się w miłej atmosferze i z godnym zaufania zleceniodawcą, gdyż w przypadku samozatrudnienia nie chroni nas prawo pracy.

Dla pracodawcy forma zatrudnienia, jaką jest samozatrudnienie

również może być korzystna, gdyż:

 • Nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenie za pracownika;
 • W sytuacji, gdy jest podatnikiem VAT może wystawić fakturę zleceniobiorcy za wykonaną pracę, a opłatę za wynagrodzenie rozliczyć w kosztach działalności i odliczyć VAT z faktury;
 • Brak urlopów dla osoby na samozatrudnieniu;
 • Pracodawcy nie obowiązują sprawy kadrowe związane z zatrudnianiem pracownika, do których należą m.in.:

  – prowadzenie akt osobowych,

  – naliczanie urlopów,

  – wystawianie PIT-11.

 

Źródło: http://msp.money.pl/

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software