Stowarzyszenie

Jednym z wielu miejsc, gdzie niezbędne okazuje się księgowanie poszczególnych operacji gospodarczych, jest stowarzyszenie. Jako osoba prawna, ten zorganizowany podmiot jest zobowiązany do przekazywania rozliczeń, pokazujących sytuację finansową w danym okresie obrachunkowym którym najczęściej jest rok kalendarzowy. Organy władzy wielu stowarzyszeń coraz częściej decydują się na zlecenie wszelkich spraw księgowych biurom, które specjalizują się w tych sprawach. Jest to dobry pomysł, ponieważ wówczas nie trzeba zatrudniać specjalnie osoby, która księgowałaby operacje w danym stowarzyszeniu, podczas gdy taniej okaże się postawić na biuro rachunkowe z Opola. To miejsce cieszy się dużym uznaniem wśród dotychczasowych klientów, ale także ekspertów z dziedziny rachunkowości.
Argumentów, przemawiających za tym, aby wybrać właśnie to biuro jest bardzo wiele, a przede wszystkim chodzi o wysoką jakość świadczonych usług i niską cenę, w porównaniu z wyjątkowym profesjonalizmem. Poza tym, kontakt z tym podmiotem jest bardzo łatwy, co oznacza, że każde stowarzyszenie bez oczekiwania będzie miało możliwość zlecenia różnych zadań, związanych z rachunkowością. Realizacja powierzonego zadania zawsze odbywa się na bieżąco, dzięki czemu wiadomo, w jakiej sytuacji finansowej znajduje się organizacja. To nic, że biuro ma już wielu klientów, bowiem jest ono otwarte na kolejnych zleceniodawców.
Księgowanie wydarzeń o charakterze gospodarczym, jakie mogą mieć miejsce dzień w dzień, albo rzadziej, umożliwia przygotowanie wyniku finansowego z działalności. Wówczas łatwe jest przygotowanie dokumentów, jakie muszą być złożone w określonych terminach we właściwym ze względu na siedzibę stowarzyszenia Urzędzie Skarbowym. Takie deklaracje podatkowe, po złożeniu powinny być również przechowywane w siedzibie organizacji, gdyż fiskus ma prawo ich zażądać podczas kontroli. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym odbywają się trzy razy w roku, a dokumentami, o których należy pamiętać są PIT-11, PIT-4 R i CIT/8. Biuro księgowe składa raz do roku PIT-4R i PIT-11, jeżeli zatrudnia pracowników, jednak przelewanie zaliczek na podatek dochodowy odbywa się najczęściej co miesiąc.
Częściej ma się do czynienia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, aniżeli Urzędem Skarbowym, ponieważ deklaracje ZUS muszą być przeczuwane do tej instytucji co miesiąc. Może to się odbywać co prawda w formie elektronicznej, albo papierowej, jednak o danym obowiązku nie można zapominać. Jeżeli stowarzyszenie wysyła deklaracje za pośrednictwem Internetu, wówczas nie musi wybierać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co miesiąc jest także czas na dokonanie przelewu na odpowiednie konto bankowe składek społecznych, zdrowotnych i innych. Gdyby się o tym zapomniało, ZUS na pewno szybko przypomni.
Księgowi mają sporo pracy w organizacji, nie działającej w celu osiągnięcia zysku, tylko dla realizacji celów statutowych. Co prawda nie ma takich wydarzeń, jak chociażby leasing samochodu, albo sprzedaż towarów lub usług i rozliczania podatku VAT, jednak w stowarzyszeniu pojawiają się operacje, jakie nie są znane podmiotom gospodarczym.

Niewiele jest osób, które lubią płacić podatki. Na pewno niechęć do tego obowiązku jest tym większa, im wyższe obciążenia fiskalne obywatelowi fundują rządzący. Praktycznie w każdym towarze oraz usłudze występuję podatki, pomimo tego, że już wcześniej zabrano daninę na rzecz państwa w związku z wykonywaną pracą. Podatek pośredni, czyli VAT, jest najbardziej dotkliwą formą obciążenia obywatela, jednak również gospodarki. Poszczególne stawki występują bowiem na każdym etapie produkcji, transportu oraz sprzedaży dobra lub usługi. Gdyby nie wspomniane opodatkowanie towary w sklepie, jak również świadczone na rzecz klienta usługi byłyby znacznie tańsze. Powstałaby jednak wówczas dziura w budżecie państwa. Rządzący zamiast zmniejszać obłożenie fiskalne obywateli, niestety ciągle podnoszą je na różne sposoby. Wiąże się to z coraz to nowymi wydatkami publicznymi państwa, na które po prostu muszą się znaleźć pieniądze. Najłatwiej jest je zabierać z kieszeni obywatela.
Niezależnie od tego, jak wysokie są podatki w naszym kraju, trzeba je zapłacić, jednak poza tym musi się znaleźć podmiot, który zadba o prawidłowe zaksięgowanie daniny. Jest na rynku biuro rachunkowe, które doskonale wie, w jaki sposób księgowany musi być podatek dochodowy, który w niektórych krajach zostanie zniesiony, jak zapowiadają rządzący tam politycy. Z punktu widzenia rachunkowego zaliczka na podatek od dochodu, wypracowanego przez pracownika jest ujmowana na koncie Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń po stronie Winien, gdyż umniejsza ona każdego miesiąca wysokość wynagrodzenia brutto. Jeżeli chodzi o stronę Ma, kwota zaliczki znajdzie się na koncie Rozrachunki z Urzędem Skarbowym i będzie to zobowiązanie wobec fiskusa, które musi być uregulowane w wyznaczonym terminie. Kiedy dojdzie do zapłaty zaliczki na konto właściwego dla miejsca siedziby zakładu pracy lub zamieszkania zatrudnionego Urzędu Skarbowego, wówczas księgowy zapisze daną kwotę po stronie Winien na koncie Rozrachunki Urzędem Skarbowym, ponieważ powstałe wcześniej zobowiązanie zostanie uregulowanie. Po stronie Ma taka suma pieniędzy będzie widniała na koncie Kasa lub Bieżący rachunek bankowy – w zależności od tego, czy zaliczkę przelano z konta, czy też wpłacono kwotę w formie gotówkowej, na przykład na poczcie.
Takie księgowania są doskonale znane wspomnianemu biuru, które swoją siedzibę ma w Opolu. Jest to standardowe działanie, które powtarza się każdego miesiąca w okolicy jego dwudziestego dnia. Poza zadaniami rachunkowymi, wspomniane biuro prowadzi również doradztwo podatkowe. Korzystają z niego zarówno małe podmioty, jak też wielkie firmy, które nie zawsze rozumieją przepisy prawa, obowiązujące w Polsce. Na szczęście doradztwo podatkowe Opole ma na wysokim poziomie, a taką formę uzyskania fachowego wsparcia wybierają również przedsiębiorcy z innych miejscowości. Trzeba przyznać, że świadczy to jak najlepiej o biurze księgowym, działającym od wielu lat i podchodzącemu poważnie do wszystkich powierzonych obowiązków.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software