Ulgi za “złe długi”

15 marca 2015

Aktualności

Ulgi za złe długi mogą brzmieć nieco obco i dziwnie dla tych z nas, którzy nie borykają się z klientami, którzy z jakichkolwiek powodów nie uiścili opłaty za zakupiony towar bądź usługę. Dla przedsiębiorców to jednak spory ratunek, bowiem sytuacje kiedy to przedsiębiorca będący podatnikiem VAT nie otrzymuje zapłaty od swojego kontrahenta, zdarzają się nie tak rzadko. Generalnie ulga ta polega na dokonaniu korekty względem podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz usług na terytorium kraju. Podatnik może dokonać korekty w przypadku wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Zasady te obejmują również część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Z uprawdopodobnieniem nieściągalności mamy do czynienia, gdy minęło 150 dni od terminu określonego w umowie bądź na fakturze, dotyczącego uregulowania bądź zbycia wierzytelności. Są to tylko i wyłącznie ogólne zasady, bowiem szczegółowych określeń co do tego, kto może skorzystać z ulgi za złe długi oraz, jakie przypadki są tutaj wyłączone jest wiele. Rozumienie tych kwestii nie będzie należeć do najłatwiejszych, gdy w pierwszej chwili przedsiębiorca zetknie się z tego typu definicjami i określeniami, ale to właśnie biuro rachunkowe jest w stanie zaoferować profesjonalną pomoc i fachowe doradztwo. Wątpliwości w interpretacji związane są także z tym, że od 1 lipca 2015 roku, w życie wchodzi nowelizacja ustawy o podatku VAT oraz Prawa zamówień publicznych. Nowe przepisy wyłączają między innymi obowiązek dokonywania korekty podatku naliczonego przez dłużników, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub też likwidacji. Zmiana ta ma na celu przede wszystkim zapewnić symetrię. Wierzyciel nie będzie musiał dokonywać stosownej korekty, z kolei nowelizacja sama w sobie pozwoli obniżyć koszty postępowania upadłościowego, co jest związane z ze zgłoszeniem do masy upadłości niezapłaconego podatku VAT. Do tej pory ustawa niejako zabraniała skorzystania z ulgi za złe podatki osobom, które pozostają ze sobą w pokrewieństwie. Propozycja w obecnej nowelizacji ustawy, ma odstąpić od dotychczasowych warunków tego typu, które musieli spełniać podatnicy. Ma zostać także doprecyzowana kwestia dotycząca sytuacji, kiedy to podatnik zwolniony od podatku VAT, ma obowiązek składać deklarację podatkową, tylko w wypadku, gdy występuje obowiązek dokonania korekty uprzednio obliczonego podatku naliczonego. Obecnie, jeśli podatnik VAT zwolniony z obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego znajduje się w takiej sytuacji, musi wpłacić ten podatek. Nowe regulacje wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2015 roku, jednak pojawia się jeden wyjątek określony w ustawie, którego zastosowanie będzie miało miejsce w terminie 1 stycznia 2016 roku. Ulga za złe długi jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którym nie raz przychodzi się zmagać z nieuczciwymi kontrahentami. Wprowadzane zmiany pozwalają na jeszcze więcej i mają przynieść korzyści właśnie dla podatników. Choć interpretacja ustawy, która wbrew pozorom wejdzie w życie znacznie szybciej, bowiem do lipca pozostaje już niewiele czasu, nie jest prostą, to jednak z powodzeniem można skorzystać z fachowej pomocy doradców podatkowych, którzy pomogą uporać się z prawnymi kwestiami. Koszty związane z niewypłacalnością kontrahentów nawet jeśli pozornie wydają się być niewielkimi, to jednak nakładające się na siebie kolejne długi spowodowane nieuczciwymi działaniami kontrahentów, przyczyniają się do osłabienia firmowej pozycji i niekiedy nawet upadku przedsiębiorcy, jeśli nie jest on w stanie poradzić sobie z taką sytuacją, nie wiedząc, z jakich ulg ma prawo skorzystać i jak je wykorzystać w danej sytuacji. Podatki i VAT to szeroka dziedzina, niełatwa do zrozumienia nawet przez osoby, które wiele lat mają do czynienia z tą tematyką. Biuro rachunkowe pomaga przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy, przygotowaniu się do nadchodzących zmian, zaznajomieniu się z ulgami, które są dostępne dla przedsiębiorców. Pomaga podjąć odpowiednie kroki, w celu realizacji ulgi za złe długi.

 
 
 
 
Live Chat Software