Usługi księgowe

Oferta większości biur rachunkowo-podatkowych funkcjonujących w naszym kraju jest bardzo podobna. Zwykle zakres usług obejmuje obsługę kadrowo-płacową i księgową, prowadzenie ksiąg, czy doradztwo podatkowe oraz finansowe. Ponadto podmioty takie reprezentują klienta w urzędach, co oczywiście wymaga udzielenia odpowiedniego pełnomocnictwa. W zakresie prowadzenia ksiąg biuro oferują m.in. przygotowywanie okresowych raportów grupowych, rocznych deklaracji podatku dochodowego, czy miesięcznych oraz kwartalnych deklaracji vat. Ponadto w biurze sporządzane są roczne sprawozdania finansowe i raporty dla różnego rodzaju organów statystycznych oraz podatkowych. Każdy z przygotowywanych dokumentów jest dostarczany w miarę potrzeby do odpowiedniego organu w terminach określonych przez obowiązujące przepisy. Dzięki temu przedsiębiorcy korzystający z takich usług mają pewność, że wszystkie najważniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa są wykonywane na czas.

Oczywiście zakres usług zwykle jest znacznie większy, ponieważ biura zajmują się również prowadzeniem podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. W związku z tym oferta obejmuje m.in. tworzenie rocznych informacji dotyczących wysokości dochodów oraz wszelkich strat wynikających z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, sporządzanie kalkulacji miesięcznych i kwartalnych podstaw i zaliczek na podatek dochodowych, miesięcznych oraz kwartalnych deklaracji VAT, czy okresowych raportów grupowych. Poza tym biuro rachunkowe po otrzymaniu od przedsiębiorcy odpowiedniego pełnomocnictwa może kontaktować się w imieniu firmy z organami podatkowymi. Wśród usług, z których można skorzystać jest również prowadzenia ewidencji ryczałtowej i wszelkiej dokumentacji związanej z kadrami i płacami. W biurze sporządzana jest m.in. lista płac, deklaracje o dochodach pracowników, czy zaświadczenia o wynagrodzeniu. Podmiot taki może również przygotować wzór umowy zlecenia, o dzieło, czy o pracę z uwzględnieniem standardu określonego przez klienta.

Usługi księgowe to także prowadzenie teczek osobowych i ewidencji urlopowej. Poza tym w biurze rachunkowym opole sporządzane są również deklaracje rozliczeniowe i miesięczne raporty imienne do zus, raporty miesięczne dla pracowników, czy deklaracje zgłoszeniowe do ubezpieczenia dla każdego nowo zatrudnionego pracownika. Zadaniem biura jest też przygotowywanie wszystkich danych do przelewania wynagrodzeń oraz świadectw pracy, nagan, kar, czy wypowiedzeń umowy o pracę. Jak zatem widać zakres usług tego typu podmiot jest naprawdę duży, dlatego właśnie z oferty korzysta wielu właścicieli mniejszych i większych firm. Jest to rozwiązanie, które kosztuje znacznie mniej niż tworzenie działu księgowego w firmie. Co ważne, biura rachunkowo-podatkowe posiadają polisę OC, więc w razie jakichkolwiek problemów związanych z błędami, czy nieterminowym dostarczaniem dokumentów przedsiębiorcy mogą liczyć na odpowiednie odszkodowanie. Pozwala ono pokryć wszelkie straty wynikłe z ewentualnej nierzetelnej obsługi.

 
 
 
 
Live Chat Software