Użytkowanie samochodów służbowych

Z nowo wprowadzonymi zasadami i przepisami w 2015 roku, zmienia się wiele szczegółów, a także tych najważniejszych aspektów. Firmy, które dla swoich pracowników przeznaczają pojazdy służbowe, od 2015 roku również będą musiały liczyć się ze zmianami w tej kwestii.

Samochód w firmie nie jest niczym odmiennym i praktycznie trudno znaleźć przedsiębiorstwo, które nie korzystałoby z pojazdów służbowych dla siebie i dla swoich pracowników, które są niezbędne, w szczególności w niektórych branżach do celów typowo zawodowych. Odmienne niż dotąd obowiązywały przepisy, dotyczą rozliczania samochodów służbowych użytkowanych do celów prywatnych. Podstawą prawną, wedle której w życie wchodzą zmiany jest ustawa z dnia 7 listopada 2014 roku, traktująca o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Podpisana została 24 listopada 2014 roku, a zasady obowiązują od 1 stycznia 2015 roku.

To co zmieniło się w kwestii rozliczania samochodów firmowych, to przede wszystkim wprowadzenie ryczałtowego opodatkowania świadczenia, za czym oponowali przedsiębiorcy. Wedle ustawy, którą w zeszłym roku podpisał prezydent Komorowski, wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia, które przysługuje pracownikowi kształtuje się na dwóch poziomach:

  • Dla samochodów osobowych o pojemności silnika do 1600 cm, ów kwota wynosi 250 zł, co oznacza 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku, przy stawce 18%.
  • Dla samochodów o większej pojemności silnika, jest to kwota 400 zł, co daje 72 zł zryczałtowanego podatku miesięcznego.

Samochód służbowy, który pracownikowi będzie służył do celów prywatnych przez część miesiąca, spowoduje, że nieodpłatne świadczenie pieniężne będzie ustalane za każdy dzień wykorzystania pojazdu, czyli 1/30 miesięcznej kwoty. Jeśli świadczenie to będzie częściowo odpłatne, różnica między wartością ustawową, a ponoszoną przez pracownika odpłatnością uznana zostanie za przychód.

Zmiany, które pojawiły się w nowo podpisanej ustawie przewidują obciążenie w kwocie wahającej się w granicach 100-150zł, które wynikają z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Aby zapisy w regulaminie, który wszedł w życie faktycznie miały zastosowanie w rzeczywistości, pod uwagę konieczne staje się wzięcie sezonowości użytkowania auta służbowego przez pracownika.

Regulacje w zakresie użytku prywatnego aut służbowych, które będą regulowane w polityce samochodowej, pozwolą na osiągnięcie oszczędności w obszarze podatku PIT. Do tej pory bardzo często zdarzało się, iż pracownicy ukrywali fakt użytkowania aut firmowych do celów prywatnych, ponieważ ze względu na niedoszacowanie wartości nieodpłatnego świadczenia bądź nie opodatkowanie, dochodziło do konfliktów kończących się w sądach administracyjnych i karze podlegali przedsiębiorcy oraz pracownicy. Okazało się, że zasady panujące do końca 2014 roku były nie dość jasno sprecyzowane, stąd pojawiały się wątpliwości i dochodziło do konfliktów na tej drodze. Tym argumentem Ministerstwo Finansów uzasadniło potrzebę zmian, jakie zaszły w ustawie dotyczącej użytkowania samochodów firmowych do celów prywatnych.

Obecnie przyjęto, iż wartość świadczenia, które pracownik otrzymuje z tytułu użytkowania samochodu do celów innych niż służbowe, ustalana jest na podstawie kosztów wynajmu samochodu w wypożyczalni i w ten sposób określana jest podstawa opodatkowania. Dzięki tak dokonanym zmianom przewiduje się, iż zdecydowanie mniej osób będzie ukrywało użytkowanie pojazdów firmowych do celów innych niż służbowe, ponieważ uproszczone zostały zasady rozliczania podatku, a co za tym idzie organy podatkowe nie powinny tak często kwestionować przyjętej wysokości przychodu. Oszczędności prawdopodobnie pojawią się także w obszarze składek ZUS, na co wpłynie uregulowanie polityki samochodowej pomimo, iż ryczałt będzie podlegał oskładkowaniu. Regulacja obejmuje w tym wypadku tylko tych pracowników, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę. W polityce samochodowej, która podlega regulacjom winien się znaleźć regulamin korzystania z samochodów oraz umowa powierzenia mienia pracownikowi.

Informatyk – Księgowy

 
 
 
 
Live Chat Software