Ważne terminy przedsiębiorcy

30 września 2014

Aktualności

WAŻNE TERMINY PRZEDSIĘBIORCY

Przedsiębiorca ma obowiązek dotrzymywać ustalonych terminów zobowiązań publiczno-prawnych.
W przeciwnym przypadku musi liczyć się z konsekwencjami w postaci naliczonych odsetek, kosztami upomnienia, a nawet odpowiedzialnością karną.

W przypadku, jeżeli termin przypada na sobotę, niedzielę lub święto, termin jest przenoszony na najbliższy dzień roboczy następujący po tym terminie.


5. dzień miesiąca


Do 5. dnia każdego miesiąca jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze opłacają:

 • składkę na ubezpieczenie społeczne,
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składkę na Fundusz Pracy

za miesiąc poprzedni.


 7. dzień miesiąca


Do 7. dnia miesiąca przedsiębiorca powinien wpłacić:

 • zaliczkę na podatek dochodowy, jeżeli rozlicza się w formie karty podatkowej,
 • CIT (podatek dochodowy od osób prawnych):
  – zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wpłaconych należności zagranicznej osobie prawnej.
  Zagraniczne osoby prawne, czyli takie, które nie mają siedziby lub zarządu na terenie Polski.
  – zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które były wypłacone krajowemu podatnikowi CIT. Podatnikowi należy przekazać informację CIT-7.

 10. dzień miesiąca


Do 10. dnia następnego miesiąca:

 • przedsiębiorca będący osobą fizyczną opłaca składki ZUS wyłącznie za siebie.
 • należy złożyć zgłoszenie INTRASTAD (informacja o przywozach oraz wywozach towarów wspólnotowych objętych podatkiem VAT, nie będących przedmiotem zgłoszenia celnego).

 15. dzień miesiąca


Do 15. dnia następnego miesiąca:

 • przedsiębiorcy opłacają składki ZUS za osoby, które zatrudniają (np. pracowników, zleceniodawców).,
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej dokonują zapłaty podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego,
 • przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy lub nabycia towarów albo zajmujący się wewnątrzwspólnotowym świadczeniem usług, składają deklarację VAT-UE w formie tradycyjnej co miesiąc lub co kwartał, w zależności od tego w jakim terminie się rozlicza.

 20. dzień miesiąca


Termin wpłaty za miesiąc poprzedni:

 • zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych,
 • PFRON.

 25. dzień miesiąca


25. dzień miesiąca to termin przypadający na:

 • zapłatę podatku VAT oraz złożenie deklaracji VAT za poprzedni miesiąc/kwartał,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych – deklaracji VAT-UE wysłanej elektronicznie,
 • zapłatę podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zh.

Źródło:
http://www.terminy.gofin.pl/3,9,2014,termin-25-9-2014,25092014.html

 
 
 
 
Live Chat Software