Wsparcie dla przedsiębiorcy

W dzisiejszych czasach prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Niestety nie chodzi tu wyłącznie o odpowiedzialność za rozwój firmy, czy za zatrudnionych pracowników, ale przede wszystkim o powinności względem urzędu skarbowego oraz ZUS-u. Skomplikowane przepisy podatkowe i ogromna ilość różnego rodzaju sprawozdań, raportów, czy deklaracji, które muszą być składane w odpowiednich terminach. Nie ma tu niestety taryfy ulgowej, choć nieco ułatwione zadanie mają osoby samozatrudnione i właściciele niewielkich firm, którzy mogą się rozliczać na podstawie książki przychodów i rozchodów. Niemniej i to wymaga pewnej systematyczności i poświęcenia odpowiedniej ilości czasu. Na szczęście z pomocą przedsiębiorcom przychodzą profesjonalne podmioty świadczące usługi księgowe. Ich oferty bywają zróżnicowane, ale generalnie zapewniają one kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, czy kadr i płac. Koszty skorzystania z takich usług nie są wysokie, zwłaszcza w porównaniu z wydatkami jakie trzeba by ponieść na utworzenie działu księgowego.

Z outsourcingu księgowego korzystają zarówno niewielkie firmy, jak i duże przedsiębiorstwa. Jest to opcja wygodna i bezpieczna, ale tylko pod warunkiem, że wybierzemy biuro certyfikowane i mające dobre opinie. O recenzje najlepiej zapytać kontrahentów lub znajomych – dzięki temu można szybko znaleźć podmiot, który nie tylko spełni oczekiwania w zakresie oferty, ale również zapewni najwyższą jakość obsługi. W ramach usług finansowo-księgowych przedsiębiorcy mogą liczyć na profesjonalne prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu oraz wyprowadzania zaległości. Biuro prowadzić może m.in. ewidencję VAT, czy ewidencję wyposażenia i środków trwałych, a także sporządzać plan amortyzacji środków trwałych. Ponadto w ramach usług oferowane jest ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, a także sporządzanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych.
W przypadku obsługi kadrowo-płacowej zakres usług także jest bardzo szeroki. W ramach tego rodzaju usług biuro najczęściej oferuje:
sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
sporządzanie listy płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych,
prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej zleceniobiorców i pracowników,
prowadzenie imiennych kart przychodów każdego pracownika,
prowadzenie kartotek pracowników włącznie z wszelką dokumentacją,
prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych i świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego oraz społecznego,
prowadzenie ewidencji urlopów płatnych i bezpłatnych, a także zwolnień od pracy,
sporządzanie rocznych zeznań pracowników,
sporządzanie dokumentacji obrachunkowych,
sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu oraz zatrudnieniu,
przygotowywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników lub gotówkowych dowodów wpłat.
Oczywiście oferta może być nieco inna w każdym biurze księgowym, niemniej wymienione usługi to absolutne minimum tego, co można od takiego podmiotu oczekiwać.

 
 
 
 
Live Chat Software