Wszystko o amortyzacji

Wszyscy dobrze wiemy, że na nasze życie składa się bardzo wiele kwestii i dziedzin. Im jesteśmy bardziej biegli w wielu dziedzinach, tym mamy wyższy iloraz inteligencji. Mówi się, że osoby chętnie poznające świat są o wiele bardziej towarzyskie oraz komunikatywne. Jednakże są takie branże, w których to warto skupić się na jednej dziedzinie. Mowa jest tutaj o finansach oraz prawie. Jeśli chodzi o pierwszą dziedzinę to wymaga ona od nas wielu umiejętności Inter- i intra personalnych. Jeśli zaś chodzi o prawo, to jednak najważniejsza jest wiedza oraz umiejętność walki.

Skupmy się jednak na dziedzinie finansów i wyjaśnijmy sobie kilka ważnych terminów. Wśród nich znajdziemy amortyzację, czyli inaczej konsumpcja kapitału. Amortyzacja oznacza zmniejszenie się wartości dobra kapitałowego w danym okresie czasu, w wyniku użytkowania bądź starzenia się. Rewelacyjnym przykładem może być samochód, który z czasem zostaje zużyty, a przez to traci na swojej wartości. Drugim przykładem może być amortyzacja kredytu, czyli rozłożeniu na raty pobranej z banku kwoty. Najczęściej jednak to pojęcie odnosi się do księgowości. Amortyzację możemy również spotkać w codziennym życiu. Jednakże najpierw zapoznajmy się z terminologią, rodzajami oraz przykładami, które pozwolą nam na dostrzeżenie tego zjawiska w naszym życiu.

Amortyzacja księgowa to nic innego, jak przypisanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, do całego okresu ekonomicznej użyteczności tych aktywów. Brzmi to naprawdę strasznie, jednakże chodzi o zwykłą papierkowość oraz dokumenty prawne, które obejmują konkretne wartości. Zaś suma odpisów amortyzacyjnych stanowi umorzenie. Warto wiedzieć, że amortyzacja jest kosztem niepieniężnym. Oznacza to, że nie pociąga za sobą wydatków w bieżącym okresie. Natomiast należy przypomnieć, że jest to także źródło finansowania inwestycji restytucyjnych. Amortyzację możemy wykorzystać na wiele sposobów. Jednym z nich jest wytworzenie środka trwałego, który stopniowo zaliczany jest w koszty poszczególnych okresów, co pozwala zgromadzić fundusze na zakup nowych środków trwałych. Najpierw jednak należy całkowicie zamortyzować stare. Teorii wszystko pięknie wygląda, jednakże rachunek zysków i strat może wiązać się z amortyzacją.

Amortyzacja może odbywać się w dowolnej formie prawnej działalności gospodarczej. Zarówno w spółce z o.o, jak i spółce cywilnej możemy dokonać amortyzacji. Ważne jednak jest, aby robić to zgodnie z prawem. W niektórych przedsiębiorstwach możemy spotkać się z tak zwanym funduszem amortyzacji. Najczęściej występują one w firmach, które są podzielne na działy, a wszystkie razem działy pracują na wspólny zysk oraz ponoszą wspólne koszty. Ponieważ jeden z działów mógłby chcieć kupić niepotrzebne narzędzia, za które zapłacą pozostałe działy, dział kupujący musi oddać im pieniądze na swój zakup. Ciekawostką jest, że ojcem państwowego funduszu amortyzacyjnego jest Robert Walpole. Ten pan był premierem Wielkiej Brytanii w latach 1721 – 1742.

 
 
 
 
Live Chat Software