Wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców w 2015 roku

13 lutego 2015

Aktualności

W 2015 roku wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców wzrosła. W przypadku nowych firm wpływ na to miał wzrost płacy minimalnej, a dla przedsiębiorstw funkcjonujących dłużej na rynku – wyższe prognozowane przeciętne wynagrodzenie.

Jakie składki opłacają przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy opłacają:

1. Składki SPOŁECZNE:

 • Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru;
 • Ubezpieczenie rentowe – 8% podstawy wymiaru;
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) – 2,45% podstawy wymiaru.
 • Ubezpieczenie wypadkowe – wysokość stopy procentowej składki ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej /1,93%/

2. FUNDUSZ PRACY (w przypadku opłacania tzw. „dużego” ZUSu, opłacają osoby w wieku do 55 lat w przypadku kobiet oraz 60 lat w przypadku mężczyzn) – 2,45% podstawy wymiaru.

3. Składkę ZDROWOTNĄ (niektórzy przedsiębiorcy zapłacą tylko tę składkę):

 • Ubezpieczenie zdrowotne – 9% podstawy wymiaru;

Kto z przedsiębiorców zapłaci tylko składkę zdrowotną?

– przedsiębiorcy, którzy oprócz prowadzenia własnej firmy, pracują również na etacie i otrzymują co najmniej 1750 zł brutto wynagrodzenia,

– osoby pobierające zasiłek macierzyński,

– emeryci,

– renciści.

Wysokość składek ZUS w 2015 roku

Niższe składki dla nowych przedsiębiorców (tzw. preferencyjny ZUS)

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przez pełne 24 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej zapłacą niższe składki na ubezpieczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wysokość składek ZUS dla nowych firm:

1. Składki społeczne wynoszą z chorobowym: 167,47 zł; bez chorobowego: 154,61 zł, na co składają się:

 • Ubezpieczenie emerytalne102,48
 • Ubezpieczenie rentowe42,00
 • Ubezpieczenie chorobowe12,86
 • Ubezpieczenie wypadkowe 10,13 zł*

* Wysokość składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych

2. Fundusz pracy wynosi 12,86 zł

Przedsiębiorca nie będzie musiał opłacać składki na Fundusz Pracy, jeżeli nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. W przypadku, gdy posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na FP wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2015 r.: 1750,00 zł).

3. Składka zdrowotna wynosi 279,41 zł

Przedsiębiorcy funkcjonujący ponad 2 lata na rynku opłacają składki do ZUS w wysokości:

1. Składki społeczne wynoszą: z chorobowym 757,76 zł: bez chorobowego: 699,56 zł, na co składają się:

 • Ubezpieczenie emerytalne463,68
 • Ubezpieczenie rentowe190,03
 • Ubezpieczenie chorobowe58,20
 • Ubezpieczenie wypadkowe45,85 zł*

* Wysokość składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych

2. Fundusz pracy wynosi 58,20 zł

3. Składka zdrowotna wynosi 279,41zł

Termin opłacania składek ZUS

Składki ZUS opłaca się co miesiąc za miesiąc poprzedni w wyznaczonym terminie do:

 • 5. dnia miesiąca w przypadku jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych,
 • 10. dnia miesiąca, jeżeli przedsiębiorca nikogo nie zatrudnia,
 • 15. dnia miesiąca, jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników.

Oprócz opłacania składek ZUS, co miesiąc składa się również deklarację DRA oraz w przypadku zatrudniania pracowników, dodatkowo raporty imienne.

Nr rachunków bankowych, na jakie należy wpłacić składkę ZUS

 • składki na ubezpieczenie społeczne wpłaca się na konto:
  83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłaca się na konto:
  78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
 • składki na Fundusz Pracy wpłaca się na konto:
  73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
 
 
 
 
Live Chat Software