Zakładamy biuro – podatki?

Przedsiębiorcy planujący założenie biura rachunkowego opole powinni wcześniej zastanowić się nie tylko nad kwestią formy przedsiębiorstwa (np. spółka z o.o., czy jednoosobowa działalność gospodarcza), ale również nad najlepszą formą opodatkowania. Należy pamiętać, że tego rodzaju działalność nie może być opodatkowania formą ryczałtową, dlatego nie ma możliwości zastosowania karty podatkowej, czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorca ma do wyboru wyłącznie dwa sposoby opodatkowania takiej działalności – opodatkowanie podatkiem liniowym i opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Wybierając opodatkowanie podatkiem liniowym trzeba pamiętać o tym, aby do 20 stycznia roku podatkowego złożyć naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego oświadczenie, potwierdzające ten sposób opodatkowania. W przypadku, gdy podatnik rozpoczyna działalność w trackie roku podatkowego oświadczenie to powinien złożyć najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Wybranie takiej formy opodatkowania wiąże się z rezygnacją z ulg podatkowych oraz uniemożliwia wspólne rozliczanie z małżonkiem. Należy przy tym pamiętać, że te przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na prowadzenie biura w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą opłacać 19-procentowy podatek dochodowy od osób prawnych.
Opodatkowanie na zasadach ogólnych to podstawowa metoda opodatkowania dochodów, w związku z czym nie wymaga ona składania żadnych dodatkowych oświadczeń. Umożliwia ona opłacanie podatku w wysokości 18% od kwoty obniżonej o kwotę wolną od podatku lub w wysokości 32% od nadwyżki od kwoty ponad 85528zł podstawy opodatkowania. Oczywiście kwotę podatku zawsze można obniżyć o wiele przewidzianych odliczeń i ulg przewidzianych w ustawie o podatkach. Co ważne od podstawy opodatkowania można odliczyć zapłacone składki społeczne, natomiast od zapłaconego podatku odliczyć można składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z tego względu w niektórych przypadkach opodatkowanie na zasadach ogólnych może się faktycznie opłacać.
Po wejściu w życie przepisów drugiej ustawy deregulacyjnej, rozszerzających definicję czynności objętych doradztwem podatkowym, obecnie usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest czynnością związaną z doradztwem, co oznacza, że nie możliwości zwolnienia podmiotowego z VAT. Oznacza to, że przedsiębiorca nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT-u przypadku, gdy obroty nie przekraczają kwoty 50 tysięcy złotych. Właściciel firmy ma obowiązek zarejestrowania się jako płatnik podatku VAT, co może zrobić za pomocą druku VAT-R.
W momencie, gdy biuro księgowe oferuje swoje usługi także osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej ma ono obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Sporządzanie rocznych deklaracji i zeznań podatkowych na w imieniu i na rzecz płatników, podatników, czy inkasentów, a także udzielanie im jakiejkolwiek pomocy w tej kwestii jest obecnie czynnością doradztwa podatkowego, w związku z czym od 1 stycznia 2015 roku podlega fiskalizacji.

 
 
 
 
Live Chat Software