Zakres doradztwa podatkowego

Świadczenie usług związanych z doradztwem rachunkowo-podatkowym obejmuje szereg różnego rodzaju świadczeń, z których może skorzystać zarówno osoba prawna, jak i fizyczna. W biurach rachunkowych porady i wyjaśnienie udzielane są podatnikom, płatnikom oraz inkasentom. Dotyczą one nie tylko obowiązków podatkowych i celnych, ale również wszelkich spraw związanych z egzekucją administracyjną w tym zakresie. Ponadto podmioty świadczące usługi doradztwa podatkowego prowadzą w imieniu i na rzecz swoich klientów wszelkie księgi rachunkowe, księgi podatkowe raz całą ewidencję do celów podatkowych, a także udzielą pomocy w zakresie związanym z tematyką. W ramach usług klienci mogą też skorzystać z oferty sporządzania w ich imieniu i na ich rzecz różnego rodzaju zeznań oraz deklaracji podatkowych oraz korzystania z doradztwa w tym zakresie. Profesjonalne biura zapewniają też reprezentację swoich klientów w czasie postępowania prowadzonego w organach administracji publicznej, łącznie z sądową kontrolą decyzji, postanowień oraz niektórych aktów administracyjnych.

Jak zatem widać wiele jest usług, dzięki którym prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie jest znacznie łatwiejsze. Jednak wybierając biuro rachunkowo-podatkowe warto też sprawdzić, czy oferuje ono kompleksowe wsparcie podczas ewentualnej kontroli skarbowej i podatkowej. Ważne jest również to, czy w razie potrzeby przygotowywane są w nim wnioski i prowadzone sprawy w zakresie interpretacji prawa podatkowego oraz tzw. uprzednich porozumień cenowych. W zespole pracowników takiego biura powinni znajdować się doświadczenie dorady podatkowi oraz radcowie prawi, którzy mają odpowiednią w tym zakresie wiedzę. Dotyczy to zarówno kwestii związanych z postępowaniami w zakresie podatku dochodowego ale też podatku akcyzowego, podatków lokalnych, czy opłat i ceł, a nawet innych zobowiązań. Dzięki tak szerokiemu zakresowi kompetencji można mieć pewność, że sprawy przedsiębiorstwa będą prowadzone rzetelnie i z zachowaniem obwiązujących przepisów prawa.
Wybór odpowiedniego biura jest bardzo ważny, ponieważ to jemu powierzane są najważniejsze sprawy firmy. Może to być nie tylko prowadzenie ksiąg, czy spraw związanych z kadrami i płacami, ale również spornych spraw dotyczących tychże zagadnień. Podmiot tego rodzaju może też oferować usługi dodatkowe, takie jak chociażby sporządzanie opinii podatkowych w zakresie procedur podatkowych, czy różnych spraw związanych z prowadzonymi u klienta postępowaniami egzekucyjnymi, dotyczących odpowiedzialności zbiorowych podmiotów, czy spraw związanych z powstawaniem, wygasaniem oraz zabezpieczaniem zobowiązań podatkowych, np. vat. Opinie mogą być wydawane również z zakresie spraw dotyczących karnej odpowiedzialności skarbowych oraz spraw karnych skarbowych. Na zlecenie klienta pracownicy biura mogą też przeprowadzać przeglądy stosowanych w przedsiębiorstwie procedur wewnętrznych. Celem takich przeglądów jest zminimalizowanie ryzyka związanego z szeroko pojętą odpowiedzialnością zborowych podmiotów.

 
 
 
 
Live Chat Software