Zaliczki za usługę lub towar a podatk dochodowy i Vat w 2015 roku

Przedsiębiorcy aż do końca 2014 roku mieli pewne problemy, biorąc pod uwagę ewidencjonowanie zaliczek, zadatków i innych tym podobnych. Nowe rozporządzenie związane z koniecznością wprowadzenia kas fiskalnych i odmiennym sposobem rejestrowania zaliczek zmienia formę tych dokonań. Od początku 2015 roku przedsiębiorcom zdecydowanie łatwiej jest rozliczać się z zaliczek. Do końca zeszłego roku każdy przedsiębiorca, który w swoim zakładzie miał już kasę fiskalną musiał zmierzyć się z pewnym chaosem organizacyjnym, gdy w grę zaczęły wchodzić zaliczki. Zadatki otrzymane bowiem od osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych trzeba było rejestrować na kasie fiskalnej w dniu otrzymania zaliczki bądź najpóźniej w kolejnym dniu sprzedaży, ale jeszcze przed rozpoczęciem ewidencjonowania bieżącego obrotu. Z organizacją był coraz większy problem, im więcej zaliczek i to w różnych okresach od osób fizycznych otrzymywał przedsiębiorca. Dokumentacja i rozróżnienie ów zadatków leżała po stronie przedsiębiorcy, ale nie było to łatwym zadaniem. Nazwa rejestrowanego obrotu na paragonie musiała być również na tyle dokładna, aby można było jednoznacznie i bez zbędnych wątpliwości określić, iż jest to zaliczka, co wynikało z rozporządzenia. Nowe rozwiązanie w podatku dochodowym, które pojawiło się w 2015 roku, pozwala przedsiębiorcom zaliczki rejestrowane na kasie fiskalnej traktować, jak przychód w podatku dochodowym oraz podatku VAT. To duże ułatwienie organizacyjne, które przedsiębiorcy zaczęli dość szybko doceniać i z niego korzystać. W ustawie PTU znaleźć można na chwilę obecną przepis, który pozwala potraktować zaliczki, jako przychód z działalności, ale żeby faktycznie udokumentowanie w taki sposób mogło zaistnieć, należy zgłosić fakt chęci zaliczania zaliczki jako przychód PIT, na piśmie do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Odbywa się to w formie zwykłej, pisemnej, nie ustalono bowiem żadnego specjalnego druku, który obowiązywałby w celu zgłoszenia takiej chęci. Uściślone zostały również w ustawie dwa terminy, które pozwalają na dokonanie takiego zgłoszenia, a uzależnione są one od terminu, w jakim została nabyta kasa fiskalna bądź tego, który określa chęć dokonania jej zakupu. Przedsiębiorcy, którzy kontynuowali używanie kasy po 31 grudnia 2014 roku mieli czas na dokonanie zgłoszenia do 20 stycznia bieżącego roku, natomiast ci, którzy dopiero planują jej zakup, mają czas na zgłoszenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego do 20 dnia po miesiącu, w którym rozpoczęło się ewidencjonowanie z użyciem kasy fiskalnej. Nie jest to jednak decyzja, która zapada na stałe podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może wycofać się z tej formy rozliczania zaliczek, jednak tutaj przysługuje mu tylko i wyłącznie jeden termin, czyli 20 styczeń każdego roku kalendarzowego. Do tego czasu można składać rezygnację i chęć powrotu do starej metody rozliczania. W przypadku spółek nie będących osobą prawną, tak jak na przykład w przypadku spółek cywilnych, forma ewidencjonowania zaliczek uzależniona jest od wspólnika oraz form działalności, jakie prowadzi. Jeśli z takiej formy rozliczania zaliczek chce skorzystać spółka osobowa, obowiązek zawiadomienia mają wszyscy wspólnicy należący do tej spółki. Działanie, którego podejmie się jeden ze wspólników bądź też to, którego nie wykona, skutkuje dla każdego ze wspólników takimi samymi konsekwencjami. Jeśli chociażby jeden ze wspólników nie zgłosi chęci rozliczania zaliczek w ten właśnie sposób, zgłoszenie tej chęci przez pozostałych pozostaje niejako bez znaczenia. Wątpliwość pojawia się jednak w wypadku, gdy któryś ze wspólników posiada kasę fiskalną, a pozostali nie, ponieważ o takiej sytuacji ustawa nie wspomina. Wygląda jednak na to, że i tutaj zasada jest podobna, jak w przypadku spółki osobowej, gdzie o możliwość rozliczania zaliczek w ten sposób ubiegają się wszyscy wspólnicy. Podsumowując, w grę wchodzi zasada jednomyślności, jeśli pod uwagę brać spółkę i wszystkich jej wspólników. Niezależnie jednak od tego, czy ustawa znajduje zastosowanie dla samodzielnych przedsiębiorców, czy też spółki, możliwość zastosowania tego rozwiązania jest znacznie wygodniejsza i pozwala zachować uporządkowaną organizację, biorąc pod uwagę ewidencjonowanie wszystkich przychodów wedle kasy fiskalnej.

 
 
 
 
Live Chat Software