Zasada neutralności względem podobieństwa produktów lub usług a podatek Vat

Wiele wątpliwości wciąż budzą zmiany w kwestii opodatkowania VAT, które pojawiły się wraz z nowym rokiem. Wątpliwości pojawiają się w głowach przeciętnych konsumentów, przedsiębiorców małych i dużych, ale i organów wyższych, które muszą się pochylać nad kwestią, czy przewidziane zmiany są adekwatne do pierwotnie założonych celów, czy wszystko odbywa się zgodnie z przepisami oraz jakie konsekwencje wiążą się z ich wprowadzeniem w życie. Aktualnie sądy krajów Unii Europejskiej badają, czy nie naruszona została zasada neutralności względem podobieństwa produktów lub usług, a związku z tym, objęcia ich tą samą stawką podatku VAT. To, czy produkty są podobne wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wedle tego ostatniego, najważniejszym czynnikiem decydującym o podobieństwie bądź jego braku danych towarów lub usług, są preferencje konsumenta i jego punkt widzenia. Pierwszy wyrok, który zapadł w Polsce 29 stycznia 2015 roku w Krakowie, dotyczył podobieństwa produktów spożywczych i objęcia ich konkretną stawką podatku VAT. W Polsce opodatkowanie dla produktów spożywczych, wedle ustawy o podatku od towarów i usług określa się na poziomie 5%, 8% oraz 23%. Najniższą stawką objęte są podstawowe produkty spożywcze, takie jak chleb, nabiał czy też soki. Wyższa stawka należy do produktów spożywczych, ale przetworzonych. Najwyższą zostały objęte pozostałe produkty, które nie mieszczą się w ściśle określonej grupie produktów należących do opodatkowania w wysokości 5% i 8%. W przypadku wyroku, który niedawno zapadł, analizie poddano napój kawowy instant oraz rozpuszczalną kawę zbożową. Wedle Fiskusu różnice między oboma produktami kształtują się na takim poziomie, iż wybór ich będzie uzależniony tylko i wyłącznie od preferencji konsumenta. Inaczej rzecz się ma w przypadku porównywania kakao oraz kawy zbożowej. Produktów, które różnią się smakiem, aromatem, jak i składem. Kakao pozostaje więc w grupie podstawowej stawki VAT, kawa z kolei jest już w tej wyższej grupie, ale zasada neutralności nie zostaje naruszona. W jednej kategorii produktów opodatkowanie musi być różnicowane w taki sposób, aby nie została naruszona zasada neutralności. Sporną stała się wobec tego kwestia dotycząca możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług, która wynika z przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, wobec kakao oraz kawy zbożowej. Wedle Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, najważniejszymi kwestiami, które decydują o podobieństwie danych produktów pozostaje ocena konsumenta. Pod uwagę bierze się smak, skład, funkcję, a także ewentualnie inne właściwości, które wpływają na ostateczną ocenę przeciętnego konsumenta. Analizie należy także poddawać to, czy zastosowanie produktów jest podobne i porównywalne, kwestia bowiem definicji podobieństwa jest bardzo szeroką, a z drugiej strony indywidualną, w zależności od tego, jakie produkty bierze się pod uwagę i które z nich zostają porównywane, czy też są w ogóle porównywalne. Według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o podobieństwie można mówić dokładnie wtedy, gdy dane produkty dla części konsumentów nie będą możliwe do zastąpienia, ze względu na smak bądź zwyczajnie, ich gusta. Ostatecznie wzbudzające wątpliwości kakao oraz kawę zbożową uznano za produkty podobne, które wymagają opodatkowania z tej samej grupy. Choć nie są identycznie, ani w pełni zamienne, a ich ostateczny wybór dla przeciętnego konsumenta nie jest uzależniony tylko i wyłącznie od smaku, zapachu i upodobań, to jednak porównywalnie oba napoje zaspokajają potrzeby konsumenta. Ocena sądu wpłynęła na to, że posiadają szereg podobnych cech, pomimo pozornej odmienności. Mają bowiem podobne walory, a potrzeby konsumentów, które są zaspokajane, są do siebie dość zbliżone. Zasada neutralności zostaje więc naruszoną i sprzeczną z dyrektywą, jeśli mamy do czynienia ze zróżnicowaniem podatku VAT dla produktów podobnych. Ostatecznie jednak na rozstrzygnięcie tej kwestii przyjdzie nieco poczekać, wyrok bowiem pozostaje nieprawomocny.

 
 
 
 
Live Chat Software