Zasady etyczne biur rachunkowych

Biura rachunkowe zajmują się prowadzeniem dokumentacji, mającej niezwykle istotne znaczenie dla swoich klientów. Zawarte w niej informacje mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i nie mogą trafić w niepowołane ręce. Z tego właśnie względu profesjonalne biura księgowe obowiązuje Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Jest to wyznacznik zasad etycznych dotyczący wszystkich podmiotów zajmujących się świadczeniem usług rachunkowych. Zadaniem kodeksu jest również szerzenie w sektorze gospodarczym informacji na temat tego, iż prowadzenie działalności z dziedziny rachunkowości wiąże się z koniecznością przestrzegania zawartych w nim zasad.

Zasady zawarte w kodeksie mają zagwarantować wykonywanie wszelkich czynności rachunkowych w sposób profesjonalny, rzetelny i odpowiedzialny. Ma ona również rozpowszechniać najbardziej istotne wartości działania, do których zalicza się:
praworządność,
kompetencje,
obiektywizm,
rzetelność,
uczciwość.
Co ważne, każda z tych wartości ma się odnosić nie tylko do wykonywania usług z zakresu rachunkowości, ale również do całego zakresu relacji z instytucjami, jednostkami, czy osobami związanymi z wykonywaniem takiej działalności.
Wszystkie zawarte w KZEwR normy są zbiorem zasad oraz wytycznych dotyczących wykonywania zawodu księgowego i służą przede wszystkim tym podmiotom, które prowadzą w tym zakresie działalność usługową. Reguły te obowiązują jedynie biura, które są sygnatariuszami kodeksu. Ponoszą one odpowiedzialność w przypadku naruszenia postanowień, których egzekwowaniem zajmują się tzw. sądy koleżeńskie i Komisja Etyki, powołana specjalnie w tym celu.
Zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie każdy podmiot świadczący usługi rachunkowe, w tym prowadzenia księgowości, czy dokumentacji kadrowo-płacowej jest zobowiązany do podstępowania z określonymi zasadami etyki, wzbudzania publicznego zaufania oraz spełniania określonych zasad, czyli:
zasady niezależności zawodowej,
zasady wysokiej jakości usług,
zasady kompetencji zawodowych,
zasady odpowiedzialności za prezentowane i przygotowywane informacje z zakresu rachunkowości,
zasady właściwego postępowania w sytuacjach szczególnych podmiotu prowadzącego rachunkowość,
zasady właściwego postępowania w relacjach z jednostkami, instytucjami i osobami powiązanymi zawodowo z podmiotem,
zasady właściwego postępowania w przypadkach sprzeczności interesów, czy sporów,
zasady zachowania tajemnicy zawodowej,
zasady prawidłowego oferowania usług z zakresu rachunkowości.
Jak więc widać kodeks jest gwarantem doskonałej jakości usług i wybierając biuro najlepiej zdecydować się na takie, które jest jego sygnatariuszem. Co ważne, kodeks nakłada jeszcze na biura konieczność pracy w zgodzie ze standardami zawodowymi. Celem działalność ma być uzyskanie najwyższego poziomu świadczonych usługa oraz zapewnienie rzetelności wyników wszelkich prowadzonych badań. Korzystając z usług sygnowanego biura można mieć pewność, że zarówno podatki, jaki i składki zus będą odprowadzane na czas, a dokumentacja prowadzona zgodnie z przepisami.

 
 
 
 
Live Chat Software