Zasady udanej współpracy z biurem rachunkowym

22 maja 2016

Aktualności

Udana współpraca z biurem rachunkowym jest niezmiernie ważna i pozwala firmie na intensywny rozwój. Niestety nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, że w dużej mierze sam odpowiada za to, czy taka współpraca przyniesie jego przedsiębiorstwu korzyści. Warto więc trochę się postarać i zastosować do poniższych zasad, aby mieć pewność, że księgowość prowadzona jest rzetelnie, a firma nie jest narażona na niepotrzebne koszty.

1. Przede wszystkim przed podpisaniem umowy trzeba zapoznać się z zakresem czynności wybranego biura. Najczęściej podmioty takie udzielają porad i wyjaśnień, a także wystawiają opinie z zakresu prawa podatkowego. Można im także zlecić reprezentowanie firmy przed organami podatkowymi, czy powierzyć prowadzenie księgowości oraz działu kadr i płac. Wiele biur oferuje również profesjonalne doradztwo podatkowe.
2. W przypadku, gdy pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości podatkowe należy od razu skontaktować się z biurem z którym mamy podpisaną umowę, dzięki czemu jego pracownicy będą mogli znaleźć najkorzystniejsze i zgodne z prawem rozwiązanie.
3. Biuro nie musi prowadzić wszystkich czynności związanych z księgowością, czy kadrami. To od przedsiębiorcy zależy, jakie konkretnie usługi są mu potrzebne. Warto więc przekazać swoje sugestie i ustalić, że np. rozliczenia pracownicze będą prowadzone w firmie, a reszta dokumentacji w biurze. Zapis taki powinien znaleźć się w umowie, co pozwoli uniknąć nieporozumień w przyszłości,
4. Konkurencja na rynku biur rachunkowych jest bardzo duża, dlatego dobrym pomysłem jest negocjowanie jak najlepszych warunków. W tym celu warto odpowiednio wcześniej zapoznać się z ofertą konkurencyjnych biur.
5. Zawsze trzeba znaleźć czas na współpracę, ponieważ biuro może wprawdzie prowadzić kompleksową obsługę prawno-podatkową, ale niektóre kwestie muszą być na bieżąco konsultowane z przedsiębiorcą. W przypadku, gdy przedsiębiorca sam nie ma na to czasu, powinien wyznaczyć osobę do kontaktów z biurem rachunkowym Opole.
6. Współpracując z biurem warto wszelkie ważne decyzje konsultować z doradcą podatkowym. Osoba taka ułatwi wybór najkorzystniejszych rozwiązań, a także podpowie kiedy najlepiej opłaca się rozpocząć inwestycję, jaki wziąć kredyt, czy leasing oraz jak obniżyć związane z tym koszty.
7. W przypadku, gdy pojawi się jakiś konkretny problem lub zbierze się ich kilka, warto zadzwonić i umówić się na dłuższą rozmowę z doradcą, przedstawiając wcześniej tematykę spotkania. Przez telefon można wprawdzie załatwić wiele spraw, ale raz na jakiś czas warto się spotkać i porozmawiać na newralgiczne tematy.
8. Bardzo ważną kwestią jest ubezpieczenie OC biura rachunkowego. Przed podjęciem współpracy z biurem należy sprawdzić, czy posiada ono takie ubezpieczenie, ponieważ można dzięki temu odzyskać pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego w przypadku błędów lub nienależytego wywiązywania się z obowiązków. Oczywiście taka polisa nie zwalnia biura z odpowiedzialności za nienależyte wykonywanie obowiązków zawodowych oraz nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej.

28.Polisa OC biur rachunkowych po deregulacji

Przed deregulacją zawodów do prowadzenia biura rachunkowego niezbędne było posiadania certyfikatu Ministerstwa Finansów oraz polisy odpowiedzialności cywilnej. Obecnie nic nie jest już takie proste, ponieważ certyfikat nie jest konieczny, a polisę nie musi mieć każde biuro. Z tego właśnie względu wielu właścicieli biur rachunkowych tak naprawdę nie wie, czy ma obowiązek wykupić polisę, ani jaka powinna być obowiązkowa suma gwarancyjna.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ubezpieczać nie muszą się biura, które prowadzą wyłącznie podatkowe księgi przychodów lub rozchodów, a także te, które zajmują się wyłącznie wypełnianiem deklaracji podatkowych i nie posiadają uprawnień doradztwa podatkowego. Warto jednak pamiętać o tym, że zdecydowanie najwięcej roszczeń klientów dotyczy prowadzenia uproszczonej księgowości, dlatego chociaż polisa nie jest obowiązkowa, to na pewno zdecydowanie lepiej ubezpieczyć się dobrowolnie. Można dzięki temu uniknąć wielu nieprzyjemności oraz kosztów, a także zdobyć klientów, ponieważ wiele osób sprawdza, czy biuro takową polisę posiada.
Kto powinien wykupić polisę? Obowiązek ten dotyczy wszystkich biur, które prowadzą księgi rachunkowe i oferują doradztwo podatkowe Opole. Suma gwarancyjna została ustalona specjalną ustawą i obecnie wynosi 10 tysięcy euro, podczas gdy do niedawna były to trzy stawki 5,10 i 15 tysięcy euro. Zmianie nie uległ natomiast sposób przeliczania tej kwoty na złotówki – w tej kwestii liczony jest średni kurs euro ogłoszony przez NBP. Jeśli zaś chodzi o termin wykupienia polisy, to zgodnie z prawem należy to zrobić na dzień przed rozpoczęciem działalności. Ubezpieczenia nie można wykupić wstecz. Warto wiedzieć, że brak ważnej polisy OC wiąże się z karą grzywny, a nawet karą ograniczenia wolności. Zakres kar pozostał bez zmian.
W przypadku, gdy zakres działalności obliguje do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, przed podpisaniem umowy należy upewnić się, że polisa spełnia dwa ważne warunki:
odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest ograniczona udziałem własnym w szkodzie ze strony biura, które podlega ubezpieczeniu,
na polisie musi znaleźć się adnotacja, dotyczące zakresu ubezpieczenia, który powinien być zgodny z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów.
W wyniku braku spełnienia powyższych wymogów podczas kontroli skarbowej mogą zostać nałożone kary, które opisane są w Ustawie o Rachunkowości. Nie dotyczy to sytuacji, gdy z roszczeniem wystąpi klient.
Jak więc widać, nowe przepisy niewiele uprościły i przyczyniły się do tego, że nowo powstające biura rachunkowe mają duży problem z wyborem odpowiedniej polisy. Kłopot mają także klienci, którzy często nie zdają sobie sprawy, że wybrane przez nich biuro takiej polisy nie posiada, więc nie mają oni szansy na odszkodowanie za ewentualne błędy, czy zaniedbania. Warto więc zapoznać się z przepisami, aby mieć pewność, że w przypadku kontroli skarbowej na biuro nie zostaną nałożone wysokie kary, które mogłyby skutkować nawet zamknięciem działalności.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software