Zerwanie umowy z biurem rachunkowym

Biura rachunkowe to podmioty, które na podstawie otrzymanych pełnomocnictw reprezentują swoich klientów w urzędach, a także sporządzają i składają deklaracje zus i podatkowe, czy prowadzą księgi. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że pomimo korzystania z takich usług przedsiębiorca nie jest zwolniony z odpowiedzialności w przypadku kontroli skarbowej. Problem pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy w wyniku nieprawidłowej pracy biura w dokumentacji firmy pojawią się nieprawidłowości podatkowe, za które przedsiębiorca zostanie ukarany. Może wówczas wystąpić o odszkodowanie z polisy OC biura, ale jeśli taki sytuacje zdarzają się nagminnie i przedsiębiorca podejrzewa, iż jego księgowość jest prowadzona nierzetelnie to może zdecydować się na zerwanie umowy biurem. Wówczas trzeba odpowiednio wcześniej poszukać innego podmiotu, do którego przekazana zostanie dokumentacja. Należy też pamiętać o tym, że zmiana biura nie powinna odbywać się w trakcie roku podatkowego.

Kiedy najlepiej rozwiązać umowę z biurem rachunkowym opole? Przyjmuje się, że najlepszym terminem jest koniec okresu rozliczeniowego. Oczywiście nie oznacza to, że jeśli biur źle wywiązuje się ze swoich obowiązków, to trzeba czekać. Niemniej koniec okresu rozliczeniowego to najdogodniejszy czas na zmiany. Zanim wypowiemy umowę należy wcześnie skontaktować się z nowym biurem i omówić zasady współpracy. Nowe biur rachunkowe trzeba ozywiście sprawdzić, aby nie wpaść „z deszczu pod rynnę”. Dobrym pomysłem jest porównanie kilku ofert oraz dokładne sprawdzenie referencji. Można też zapytać, jakie wykształcenie i doświadczenie mają zatrudnieni w nowym biurze pracownicy. Najlepiej, jeśli są to doradcy podatkowi, mający odpowiednie uprawnienia. Nie można też zapomnieć o sprawdzeniu, czy wybrane przez nas biuro posiada polisę OC i jaka jest jej wartość. Dla własnego komfortu nie zaszkodzi również sprawdzić, w jaki sposób trzeba dostarczać dokumenty do biura – oczywiście najlepiej, gdy można to robić online.
Zmiana biura przebiega w kilku etapach. Przede wszystkim natychmiast po zerwaniu umowy trzeba odwołać wszelkie udzielone pełnomocnictwa i odebrać dokumentację księgową. Nowe biuro musi mieć trochę czasu, aby móc zapoznać się z tą dokumentacją i odpowiednio zorganizować pracę. Co ważne, dokumenty księgowe można odebrać osobiście lub wysłać po nie kuriera, a nawet udzielić pełnomocnictwa pracownikom nowego biura. Firma, z którą rozwiązujemy umowę jest zobowiązana do oddania przedsiębiorcy oryginałów wszystkich przekazanych przez niego dokumentów, czyli:
faktur i umów,
rachunków i wyciągów bankowych,
potwierdzeń zapłaty i innych.
Ponadto wydane muszą być wszelkie dokumenty, które sporządzono w imieniu przedsiębiorcy. Zalicza się do nich:
deklaracje podatkowe i ZUS,
ewidencje faktur, środków trwałych oraz wyposażenia,
księgi podatkowe oraz rejestry vat,
dokumentację płacową.
Przekazanie dokumentacji musi się odbyć z użyciem protokołu odbioru. W przypadku, gdy przekazane dokumenty są niekompletne, trzeba na piśmie wezwać biuro do ich uzupełnienia. Zgłoszenie o zmianie biura należy dokonać na formularzu CEIDG-1.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software