Zmiana biura rachunkowego – kiedy warto to zrobić?

18 czerwca 2015

Aktualności

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z księgami i kadrami wymaga nie tylko odpowiednich umiejętności i wiedzy, ale także zaplecza technicznego. Z tego powodu wielu przedsiębiorców zamiast tworzyć stanowisko pracy dla księgowego decyduje się na skorzystanie z usług profesjonalnego biura rachunkowego. Niestety nie zawsze jakość usług takiego podmiotu jest zadowalająca. Przyczyny bywają różne, ale do najczęstszych należy:

  • niska jakość obsługi – chodzi tu przede wszystkim o podejście do klienta. Problemem najczęściej jest długie oczekiwanie na odpowiedzi na zadane pytania, a także ich niezrozumiała i lakoniczna treść. Odpowiednio wykwalifikowani pracownicy biura są pomocni i dbają o to, by klienci mogli na bieżąco się z nimi kontaktować,

  • błędy w dokumentacji – w przypadku niektórych biur ogromnym problemem jest wadliwość wykonywanych obliczeń księgowych. Dotyczy to zarówno podatków, jak i np. składek zus i bez wątpienia świadczy o niskim poziomie usług,

  • bark wygodnego dostępu do firmowej dokumentacji – profesjonalne biura zapewniają przedsiębiorcom wgląd do dokumentów w formie elektronicznej. Jeśli wybrany podmiot nie daje takiej możliwości, to na pewno warto go zmienić,

  • niedogodne dojazdy – większość biur pozwala na wysyłanie oraz odbieranie wszystkich dokumentów poprzez internet. Zwykle wykorzystywane są do tego specjalne aplikacje online, dzięki którym przedsiębiorcy dodatkowo mają wgląd do ksiąg własnej firmy i sprawdzenia np. kwoty dochodu, czy bilansu zysków i strat. Konieczność osobistego przywożenia dokumentów to z pewnością niepotrzebne utrudnienie,

  • brak profesjonalnej reprezentacji przed urzędami – warto wiedzieć, że składanie deklaracji podatkowych oraz możliwość reprezentacji przed urzędami wymagają wystawienia odrębnych pełnomocnictw. W przypadku, gdy wybrane biuro tego nie wymaga można mieć pewność, że nie zapewnia ono reprezentacji przed urzędami, czy sądami.

W przypadku, gdy zaistnieją wspomniane przesłanki na pewno warto rozważyć zmianę podmiotu prowadzącego księgi na inny, oferujący bardziej atrakcyjne warunki. Jednak należy pamiętać o tym, że najważniejszą kwestią w przypadku konieczności rozwiązania umowy jest obowiązujący w niej okres wypowiedzenia. Mniej istotny jest termin – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego taką umowę można wypowiedzieć zarówno w środku, jak i na początku roku podatkowego. Zazwyczaj okres wypowiedzenia wynosi więcej niż miesiąc, co daje sporo czasu na znalezienie innego biura, któremu można powierzyć prowadzenie księgowości opole. Podczas poszukiwań warto zwrócić uwagę na to, czy oferuje ono lepsze warunki niż podmiot, z którego usług rezygnujemy. Ważne jest zwłaszcza to, aby oferta była elastyczna i dopasowana do potrzeb klienta. Nowa umowa, którą przedsiębiorca podpisze z biurem zaczyna obowiązywać dzień po rozwiązaniu starej umowy. Należy przy tym pamiętać, że w momencie rozpoczęcia współpracy z nowym biurem trzeba złożyć w urzędzie miasta lub gminy stosowny druk CEIDG-1.

 
 
 
 
Live Chat Software