Zmiany podatkowe w 2015 roku

27 grudnia 2014

Aktualności

ZMIANY PODATKOWE W 2015 ROKU

1. Zmiany zasad odliczania VAT od samochodów osobowych i innych pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony

Od 1 lipca 2015 roku będą obowiązywać zmiany wprowadzone w 2014 r. dotyczące zasad odliczania VAT od samochodów osobowych i innych pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony. Od 1 lipca będzie można odliczyć 50% VAT od wydatku na zakup paliwa od samochodów osobowych oraz innych pojazdów o masie do 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg, 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg, 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

2. Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych CFC (ang. Controlled Foreign Corporation)

Podatek w Polsce będzie obowiązywał od dochodów zagranicznych spółek założonych państwach, z którymi nie ma podpisanych umów międzynarodowych o wymianie informacji podatkowych oraz w krajach, w których jest niższe o minimum – 25 % niż w Polsce opodatkowanie uzyskanych dochodów pod warunkiem, że:

– 25 % udziałów lub akcji spółki jest kontrolowanych przez polskich przedsiębiorców,
– 50 % przychodów spółki stanowią przychody pasywne (np. przychody z dywidend, odsetek od pożyczek).

3. e-Deklaracje obowiązkowe od 2015 roku

Od 1 stycznia 2015 r. wszyscy płatnicy, którzy mają obowiązek sporządzać informacje lub prowadzić obliczenia rocznego podatku dla więcej niż 5 podatników (osób fizycznych) będą zobowiązani do wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego tylko drogą elektroniczną do końca lutego po zakończonym roku podatkowym.
Wyjątek stanowią podatnicy, którzy składają dokumenty dla co najwyżej 5 swoich pracowników (w przypadku, gdy nie są rozliczani przez biuro rachunkowe). Będą mieli możliwość sporządzania deklaracji w wersji papierowej, jednak muszą je złożyć w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. 

Dokumenty, których dotyczy zmiana:

  • informacje: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R,
  • deklaracje: PIT-4R, PIT-8AR,
  • roczne obliczenie podatku: PIT-40.

4. Wyższe ulgi podatkowe na trzecie i kolejne dziecko

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzi podwyższenie o 20 % ulgi na trzecie i kolejne dziecko. Dodatkowo Urząd Skarbowy będzie zwracał niewykorzystaną kwotę ulgi, którą nie można było odliczyć od podatku. Jednak kwota zwrotu nie może być wyższa niż wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nowe przepisy będą miały zastosowanie przy dokonywaniu rozliczeń podatkowych za 2014 r.

5. Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro

Od 2015 r. dzięki nowelizacji ustawy o rachunkowości będzie możliwość sporządzenia znacznie uproszczonego sprawozdania finansowego przez jednostki mikro. W sprawozdaniu będzie można zawrzeć jedynie podstawowe informacje w bilansie i rachunku zysku i strat. Nowe przepisy po raz pierwszy będą miały zastosowanie przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2014 rok.

6. Kara grzywny za nieprzekazanie sprawozdania finansowego

7. Więcej towarów objętych odwrotnym obciążeniem

Odwrotne obciążenie, tzn., że VAT rozlicza nabywca, a nie sprzedawca, tak jak jest w standardowych transakcjach. Odwrotne obciążenie dotyczy towarów wymienionych w załączniki nr 11 ustawy o VAT.
Od 2015 r. lista towarów objętych odwrotnym mechanizmem ma zostać rozszerzona. Ma to dotyczyć m.in.: telefonów komórkowych, smartfonów, złota w postaci surowca lub półproduktu, dostawy złota inwestycyjnego, w sytuacji, gdy podatnik skorzystał z opcji opodatkowania,

8. Zmiany dotyczące miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych, elektronicznych

Od 1 stycznia 2015 r. mają zmienić się zasady ustalania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych na rzecz podmiotów nie będących podatnikami VAT zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Usługi tego typu rozliczane mają być w miejscu, w którym konsument ma siedzibę, miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software