Zmiany przepisów …….

Przepisy prawne w zakresie prowadzenia spraw rachunkowych zmieniają się praktycznie każdego roku, a bywa nawet i tak, że kilka razu w ciągu dwunastu miesięcy. Jeżeli pragnie się mieć zapewnioną księgowość na najwyższym poziomie, wówczas trzeba być na bieżąco ze zmianami prawnymi, co z pewnością nie jest łatwe. Przykładem zmian, do jakich doszło niedawno, jest obowiązek odprowadzania wszystkich składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, to jest emerytalnej oraz rentowej, jak również wypadkowej, w przypadku gdyby dany pracownik nie uzyskiwał w sumie minimalnego wynagrodzenia, a był zatrudniony w kilku miejscach. Jest to spotykane w sytuacjach, kiedy dana osoba pracuje w paru zakładach pracy z na część etatu, albo nawet jedynie wykonuje jakieś zlecenie przez kilka godzin w ciągu jednego tygodnia lub miesiąca.
Ta zmiana, podobnie jak wiele innych, musi być stosowana przez absolutnie każdego pracodawcę, niezależnie od tego, czy prosperuje on na rynku prywatnym, czy w tak zwanej budżetówce. Jedynym beneficjentem zmiany prawa jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do którego wpłyną większe kwoty pieniędzy, albowiem zarówno pracownik, jak i pracodawca będą ponosili wyższe koszty. Zatrudniony dostanie mniejsze pieniądze jako wynagrodzenie netto, co zapewne go nie ucieszy, ponieważ środki odkładane na emeryturę zwykle nie są dla nikogo zbyt interesujące. Obowiązek dostosowania się do przepisów dotyczy oczywiście wszystkich, o czym doskonale zdaje sobie sprawę biuro rachunkowe, zajmujące się świadczeniem usług na rzecz podmiotów gospodarczych, jak i innych organizacji, gdzie rzecz jasna konieczne jest prowadzenie rachunkowości syntetycznej oraz analitycznej.
Podobne zmiany zachodzą w systemie podatkowym, a mają one miejsce szczególnie wówczas, gdy zmienia się ekipa rządząca w kraju. Wówczas każdy minister finansów chce odcisnąć własne piętno na systemie ekonomicznym państwa. Zadaniem księgowego jest natomiast pilnowanie, aby obowiązki fiskalne były zrealizowane przez swego zleceniodawcę. Jeżeli chodzi o doradztwo podatkowe, cieszy się ono popularnością szczególnie wtedy, gdy prawo w zakresie obciążeń fiskalnych jest bardzo skomplikowane, a co za tym idzie, może dochodzić do najróżniejszych interpretacji tego samego artykułu w ustawie przez ekspertów.
Wracając do zmian, których beneficjentem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a jakie weszły w życie od początku 2016 roku, warto zwrócić uwagę, że dokumentem, gdzie dokonywane są zapisy pokazujące wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i innych, jest lista płac. Powinna być ona sporządzana zarówno w przypadku zawierania umowy o pracę, jak też umowy zlecenie. Zazwyczaj poniżej minimalnego wynagrodzenia otrzymują pracownicy, zatrudnieni z tytułu tej drugiej umowy, ponieważ jak dotąd nie ma minimalnej wielkości zapłaty, otrzymywanej za pracę. Rząd pracuje nad wprowadzeniem minimalnego godzinowego wynagrodzenia. Wspomnianej listy płac nie ma w przypadku umowy o dzieło, ponieważ w tym przypadku przyjmujący zamówienie wystawia po jego realizacji rachunek.

Prowadzenie działalności gospodarczej w segmencie rynku, jakim jest transport, jest w dzisiejszych czasach bardzo intratne, o ile oczywiście zadba się o dobrą organizację pracy już na samym starcie. Wiadomo, że powodzenie biznesu zależy w dużej mierze od osób, które zostaną zatrudnione w przedsiębiorstwie. Dotyczy to zarówno samych kierowców, ale także księgowych, którzy muszą mieć oczy naokoło głowy, szczególnie wówczas, kiedy dana firma będzie realizowała wiele zleceń, co wiąże się z występowaniem sporej ilości dokumentów.
Firma transportowa oferuje przewóz ludzi i różnego rodzaju przedmiotów zarówno na terenie naszego kraju, jak również poza jego granice. Dobry księgowy jest tutaj na wagę złota. Nie musi on być wcale zatrudniany w celu sprawdzenia jego umiejętności, które nie zawsze muszą się okazywać wysokie. Lepiej jest zlecać prowadzenie całej księgowości podmiotu gospodarczego profesjonalnej jednostce, która zadba o dokonywanie zapisów rachunkowych na kontach – zarówno w ujęciu syntetycznym, jak też analitycznym – w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości, jeżeli chodzi o prawidłowość dokonywanych działań.
Taką możliwość daje biuro rachunkowe z Opola, które funkcjonuje na rynku od bardzo dawna, o czym przekonało się już sporo osób fizycznych, jak również prawnych, które prowadząc działalność gospodarczą w różnorakich branżach. Dzięki uczciwemu i rzetelnemu podejściu pracowników danego biura, wszystkie kwestie finansowe w firmie są zapięte na ostatni guzik, łącznie z przygotowywaniem sprawozdań, obrazujących kondycję spółki w konkretnym okresie rozliczeniowym, co ma ogromne znaczenie dla jej dalszego rozwoju.
W ramach usług, które są oferowane przez profesjonalne biuro księgowe, występuje także doradztwo podatkowe w Opolu, z jakiego skorzystać mogą również oczywiście mieszkańcy innych miejscowości, do czego dochodzi. Kontakt z przedstawicielami biura jest bardzo prosty, a nie zawsze musi on mieć przecież charakter osobisty.
Jednym z ważnych tematów, podejmowanych w przedsiębiorstwie zajmującym się transportem, jest bez wątpienia samochód w firmie, z którym wiąże się także amortyzacja. Dla dobrego księgowego to zagadnienie nie stanowi najmniejszego problemu, podobnie jak leasing auta, który jest często spotykany w firmie, oferującej usługi przewozowe. Ważne jest to, aby wszelkie czynności księgowe odbywały się na bieżąco, albowiem odkładanie czegoś na później może łatwo się zemścić tym, że zapomni się o ujęciu operacji gospodarczej.
Jeśli w firmie lub jednostce o innym charakterze zapisy księgowe są w miarę podobne do siebie każdego miesiąca, wówczas czynności odbywają się automatycznie, jednak trzeba pamiętać, że zawsze może pojawić się niespodziewany wydatek, do którego dochodzi tylko i wyłącznie jednorazowo. Nawet doświadczony księgowy powinien również pogłębiać swoją wiedzę, gdyż w ustawie o rachunkowości bardzo często dochodzi do zmian o większym lub mniejszym znaczeniu. W opisywanym biurze pracownicy są zawsze na bieżąco z przepisami.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software