Zmiany w ubezpieczeniu wypadkowym w 2015 roku

Rok 2015 przyniósł wiele zmian i modyfikacji w prawie podatkowym i nie tylko. Niektóre zmiany już weszły w życie, inne natomiast dopiero zagoszczą w prawie na stałe. Od 1 kwietnia 2015 roku będzie obowiązywać nowa stopa procentowa składki wypadkowej. Projekt w tej kwestii przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W projekcie uwzględniono zmiany w stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, dla wszystkich podatników. Projekt został wydany 4 lutego 2015 roku. Pod uwagę bierze on odmienne stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Różnice w stopie procentowej uzależnione będą od tego, jakie występują zagrożenia zawodowe oraz jakie mogą być ich skutki. W projekcie określone zostały nowe kategorie ryzyka, a wraz z nimi odpowiadające ściśle stopy procentowe składki. Wedle artykułu 28 ust.1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673), stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek, który zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego maksymalnie 9 osób, szacowana była na poziomie 50% najwyższej stropy procentowej, która została z góry ustalona na dany rok składkowy dla grup działalności. Dotychczas stopa procentowa wynosiła 3,86%, natomiast na 2015 rok została ustalona na poziomie 3,60%, oczywiście biorąc pod uwagę projekt rozporządzenia. Od 1 kwietnia stopa procentowa dla płatników składek, którzy do ubezpieczenia wypadkowego zgłosili nie więcej niż 9 osób, ma wynieść 1,80%. Obecnie natomiast stopa procentowa na tym poziomie szacuje się w wysokości 1,93%. Z kolei osoby, które do ubezpieczenia społecznego będą zgłaszały co najmniej 10 osób, będą mogły liczyć na stopę procentową, która zostanie wyliczona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na ostateczną kwotę składać się będzie iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, które zostaje określone dla grupy działalności, wedle której przypisany jest płatnik składek. Drugą składową wyliczenia stanowić będzie wskaźnik korygujący ustalany dla płatnika składek. Nowe kategorie grup ryzyka dla poszczególnych działalności oraz przyporządkowane im stopy procentowe powinny obowiązywać od 1 kwietnia 2015 roku. Te, jak do tej pory ustalane były na podstawie danych GUS za trzy ostatnie lata kalendarzowe, jednak na okres nie dłuższy niż trzy lata składowe. Dane te udostępniane były rokrocznie na 31 stycznia. Działalności, które nie zostały ujęte w spisie obejmującym zmiany mające nastąpić od 1 kwietnia 2015 roku, nie będą podlegały zmianom, a stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe pozostanie na takim poziomie, jak dotychczas. Część z płatników składek będzie sama ustalać stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Sytuacja taka dotyczy tej grupy płatników składek, na których do 2go lutego nie ciążył obowiązek złożenia informacji ZUS IWA. Składka na ubezpieczenie wypadkowej tej grupy płatników składek będzie szacowana na takim poziomie, na jakim jest stopa procentowa wskazana dla konkretnej grupy działalności, do której na daną chwilę przynależy płatnik. Jako grupę działalności, która zostaje obarczona najmniejszym ryzykiem i będzie mogła liczyć na najniższą stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe określa się działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych, a także pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji i inne działalności, które są z nią związane. Z kolei najwyższym ryzykiem z nowych kategorii grup obarczona jest działalność górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego, a tuż za nią górnictwa rud metali i na tej samej stopie procentowej opiera się działalność wydobywania węgla kamiennego oraz węgla brunatnego (lignitu). W sumie zmianami stóp procentowych względem składki na ubezpieczenie wypadkowe, objęto niemal 40 rozmaitych grup działalności, które podlegają nowym kategoriom ryzyka zawodowego i skutkom występujących zagrożeń.

 
 
 
 
Live Chat Software