Zmiany w Vat które, dotyczą przywozu i rejestracji pojazdów z Unii Europejskiej.

Zmiany, które weszły w życie od 2015 roku dotyczące szeroko pojętej strefy podatkowej i nie tylko, powodują wiele modyfikacji co do realizacji rozmaitych spraw, w tym między innymi dotyczą przywozu i rejestracji pojazdów z Unii Europejskiej. Do końca 2014 roku sprowadzenie pojazdu z innego państwa Unii Europejskiej określane było mianem transakcji wewnętrzwspólnotowgo nabycia towarów lub dostawy, która w kraju nie wiązała się z koniecznością uiszczania opłaty VAT.

O wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów mówi się wtedy, gdy nabywa się prawo do rozporządzania jako właściciel towarami, które ze względu na dokonaną dostawę są wysyłane bądź transportowane na terytorium pastwa członkowskiego. Mowa tu jednak o państwie członkowskim innymi niż to, gdzie rozpoczęła się wysyłka bądź transport przez osobę dokonującą dostaw, nabywcy towarów na ich rzecz.

Aby można było mówić o WNT, nabywcą towarów musi być osoba prawna nie będąca podatnikiem lub podatnik VAT bądź podatnik podatku od wartości dodanej innego kraju wspólnoty. Z kolei towary, które nabywa podatnik mają posłużyć jego działalności gospodarczej. Od nowego roku modyfikacji uległa kwestia tego, kiedy należy uiszczać opłatę VAT, a kiedy nie oraz zasady występowania z wnioskiem, na okoliczność nabycia i sprowadzenia pojazdu z innych krajów Unii Europejskiej. W przypadku, gdy transakcja dokonywana jest między przedsiębiorcami, mówi się o nabyciu wewnątrzwspólnotowym środków transportu. Gdy pojazd nabywa jednak osoba fizyczna, czyli konsument, o wewnątrzwspólnotowym nabyciu można mówić tylko w wypadku, gdy zakupywany jest nowy pojazd.

WNT następuje nie tylko wtedy, gdy pojazd nabywany jest dla własnych celów, ale także, gdy konsument planuje go odsprzedać na terytorium Polski. Istnieje tu jednak jeden szczególny przypadek, kiedy to pojazd nabywany jest w ramach zagranicznej procedury, która odpowiada polskiej marży bądź, gdy zakup dokonywany jest od konsumenta za granicą. W takim wypadku nie występuje uprzednio wymienione WNT.

Nabywcy pojazdów muszą rozliczać WNT w formie druku VAT-10. Mają na to dwa tygodnie od momentu powstania obowiązku podatkowego z tytuły nabycia. Także czas 14 dni zostaje przeznaczony na uiszczenie opłaty związanej z podatkiem dochodowym, która w tym czasie ma trafić do Urzędu Skarbowego, licząc od dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Do końca roku 2014 podatnik, który sprowadzał pojazd z innych krajów Unii Europejskiej, musiał występować do Naczelnika Urzędu Skarbowego z drukiem VAT-23, czyli z informacją o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu lub też z wnioskiem o potwierdzenie, iż obowiązek taki nie ma miejsca – VAT-24. Jest to wniosek o wydanie zaświadczenia, który potwierdza, iż nie występuje obowiązek uiszczania podatku od towarów i usług wynikający z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego. Sporządzana w takim wypadku była informacja VAT-25. Zaświadczenie, które potwierdza, iż został uiszczony podatek od towarów i usług lub też brak jest obowiązku uiszczenia tego podatku, wynikającego z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego. Wnioski były niezbędne na okoliczność rejestracji pojazdu w kraju. Od 2015 roku zniesiony został obowiązek występowania z wnioskiem VAT-24 oraz obowiązek uzyskiwania zaświadczenia z wnioskiem VAT-25. Znowelizowane przepisy zobowiązują do sporządzenia druku VAT-23 i złożenia go do Naczelnika Urzędu Skarbowego, jedynie podmioty, które wykonują wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Jak do tej pory, a właściwie do końca 2014 roku osoby, które nabywały pojazd poza Unią Europejską i sprowadzały go do kraju, w związku z przepisami i prawem podatkowym musiały ponieść koszty skarbowe w wysokości 160 zł. Obecnie osoby, które zostaną zwolnione z obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu WNT, nie będą musiały tej opłaty uiszczać. Modyfikacje w związku z tą kwestią wynikają z uchylenia treści artykułu 103 ust. 6 i artykułu 105 ustawy o VAT.

Adam Skarbowy

 
 
 
 
Live Chat Software