Zmiany w zatrudnieniu pracowników w 2015 roku

5 marca 2015

Aktualności

Wiele zmian w prawie przynosi 2015 rok. Jedne z nich będą dla obywateli korzystne, inne nieco mniej, w zależności od tego, czy są oni pracownikami, czy też może przedsiębiorcami. Od początku roku z pewności na większy dochód będą mogli liczyć ci pracownicy, na których konto wpływa wynagrodzenie w wysokości najniższej krajowej. Będą mogli spodziewać się aneksów do umów, wedle których otrzymają miesięcznie 70zł więcej brutto. „Do ręki” natomiast trafi kwota 50zł, ponieważ reszta trafi do budżetu państwa. Ale wyższa kwota na koncie związana jest także z wyższymi składkami trafiającymi do ZUS-u. W ciągu całego roku pracownik, który zarabia minimalną krajową powiększy swoje wpływy o około 600zł. Z kolei Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zyska o około 200zł więcej, natomiast fiskus uzyska o 72zł więcej. Koszty zatrudnienia pracownika na pełnym etacie dla przedsiębiorcy będą wyższe. Poza wynagrodzeniem brutto pojawia się przecież wciąż niezbędna do uiszczenia kwota składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, FP oraz FGŚP. Biorąc pod uwagę, na jakim poziomie kwoty te kształtowały się w 2014 roku, w 2015 pracodawca w ciągu roku będzie musiał dołożyć z własnej kieszeni niemal 200zł. W związku z wyższym wynagrodzeniem na rok bieżący, wzrośnie także tak zwany mały ZUS, czyli kwota składek preferencyjnych. Mały ZUS to ulga dla przedsiębiorców początkujących, którzy swoją działalność prowadzą przez 2 lata. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne czyli kwota bazowa, wynosi 30% najniższej krajowej, co oznacza wzrost w roku bieżącym o 21zł. Miesięczna kwota składek na ubezpieczenia społeczne od początku roku 2015 jest wyższa o 6,69zł. Przedsiębiorca może obniżyć łączną wartość składki o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, trzeba jednak brać pod uwagę fakt, że to na jego podstawie wypłacane są przez ZUS wszelkiego rodzaju zasiłki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany, które w życie mają wchodzić w bieżącym roku obejmują także umowy. Wedle projektu ustawy, o którym mowa była już w 2014 roku, przede wszystkim mają zostać zlikwidowane umowy na czas wykonywania określonej pracy. Ponadto doprecyzowane zostaną zasady zawierania umów na okres próbny, a także ustalony zostanie maksymalny czas trwania umów na czas określony. Zmiany obejmą również długości okresów wypowiedzenia umów na czas określony w zależności od stażu. Likwidacja umów na wykonywanie określonej pracy związana jest z faktem, że pracodawcy rzadko stosowali ten rodzaj umów, a ponadto nie zostało w żaden sposób określone, jaką liczbę tego typu umów można zawrzeć z pracownikiem. Wedle projektu ustawy z zeszłego roku, współprace w tym samym zakresie będzie można bez problemu oprzeć o jeden z pozostałych trzech rodzajów umów, czyli umowę o pracę na czas nieokreślony, na czas określony oraz okres próbny. Wedle nowych przepisów nie zmienia się nic względem czasu trwania umowy na okres próbny, który wynosi maksymalnie trzy miesiące, zmienia się jednak liczba umów tego typu, które mogą zostać zawarte z jednym pracownikiem. W 2015 roku pracodawca może zawrzeć z jednym pracownikiem tylko jedną umowę o pracę na okres próbny. Więcej okresów próbnych może pojawić się tylko w przypadku sytuacji, gdy wedle pracodawcy pracownik lepiej sprawdziłby się wykonując inne obowiązki i zostaje zmienione jego dotychczasowe stanowisko. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny w takim wypadku jest uzasadnione i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Aby wykluczyć nadużywanie sytuacji, w których zawierane są umowy na czas określony, wedle nowelizacji ustawy pracodawca będzie mógł zawrzeć maksymalnie trzy takie umowy z jednym pracownikiem, a całkowity czas ich trwania nie będzie mógł przekroczyć maksymalnie 33 miesięcy, nie włączając w to umowy o pracę na okres próbny. Ograniczenia tego typu nie obejmują zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, a także wykonywania pracy przez okres kadencji. W pozostałych przypadkach automatycznie po przekroczeniu 33 miesięcy, umowa będzie przedłużana na czas nieokreślony.

 
 
 
 
Live Chat Software