Znajomość przepisów a prowadzenie biura rachunkowego

Znajomość przepisów prawa w zakresie prowadzenia spraw księgowych jest bardzo ważne, ponieważ wpływa na sytuację podmiotu, w którym trzeba ich przestrzegać. A takich miejsc oczywiście nie brakuje. Prowadzenie danych spraw można zlecić firmie zewnętrznej, zamiast zatrudniać księgowego u siebie, co pochłonęłoby znacznie więcej pieniędzy. Wśród ważnych zadań, jakie będą do wykonania praktycznie każdego miesiąca, są kwestie, związane z odprowadzaniem zaliczek do Urzędu Skarbowego od zatrudnionych pracowników, a także składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotnej, które wędrują oczywiście do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kojarzy się z tym również konieczność przekazywania rozliczeń, pokazujących jakie składki ZUS powinien otrzymać za miniony miesiąc. Czas na podanie informacji o na ten temat, jak również uregulowanie takich zobowiązań publiczno-prawnych, jeżeli chodzi o ZUS mija piątego, dziesiątego, albo piętnastego dnia kolejnego miesiąca w zależności od rodzaju podmiotu. Warto o tym pamiętać, gdyż w przypadku niezastosowania się do takiego właśnie terminu, mogłyby pojawić się odsetki do zapłaty, a poza tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie prawdopodobnie wzywał do wyjaśnienia przyczyn zwłoki.

Jeśli natomiast chodzi o podatki dochodowe, termin na ich uregulowanie mija zawsze dwudziestego dnia miesiąca następnego po tym, którego dotyczy obowiązek fiskalny. W tym przypadku nie ma potrzeby comiesięcznego przekazywania deklaracji, ponieważ wystarczy to uczynić raz w roku. Oczywiście, bywają również przypadki, kiedy deklaracje podatkowe są składane każdego miesiąca, ale są one rzadkie. Biura, zajmujące się sprawami rachunkowymi, wiedzą, jakie są terminy, jeżeli chodzi o takie dokumenty, jak PIT-4R, PIT-11, czy CIT-8. Również VAT nie jest dla nich problemem do rozliczenia, niezależnie od tego, czy będzie on należny, czy naliczony. Wiadomo, że uregulowanie wszelakich kwestii z tym obowiązkiem fiskalnych jest niezwykle istotne, podobnie zresztą, jak w przypadku innych spraw, słusznie kojarzących się z Urzędem Skarbowym. Trzeba jednakże przyznać, że zmieniło się na lepsze podejście pracowników fiskusa do podatnika, choć wciąż pojawiają się skandaliczne sytuacje.

Każdy specjalista, zajmujący się sprawami finansowymi w spółce, szkole, fundacji, stowarzyszeniu, albo innej jednostce, zdaje sobie sprawę z tego, że deklaracje ZUS muszą być z jednej strony sporządzone na właściwych formularzach, a z drugiej – powinny być one napisane starannie, drukowanymi literami. Pracownicy Zakładu, przyjmujący takie deklaracje zwracają na to dużą uwagę. Oczywiście, można je przekazać zarówno w wersji papierowej, jak też drogą elektroniczną, a zatem internetową. W przypadku posiadaniu większej liczby osób ubezpieczonych, należy nawet starać się o zezwolenie na przedstawianie deklaracji na papierze, o ile oczywiście jest na to ochota, ponieważ przez Internet odbywa się to znacznie szybciej. Nie trzeba przecież nawet wychodzić ze swojego domu, by spełnić dany obowiązek.

 
 
 
 
Live Chat Software