Zobowiązania i należności w firmie

W każdej organizacji w której dochodzi do obrotu środkami pieniężnymi – zarówno za pośrednictwem gotówki, jak również wyłącznie bezgotówkowo, niezbędne jest dokonywanie księgowań poszczególnych operacji gospodarczych. Chodzi tutaj o powstanie zobowiązania lub należności, które potwierdza otrzymana lub wystawiona faktura, jak też o uregulowanie zapłaty z tytułu zakupu lub sprzedaży towaru, albo usługi. Prowadzenie księgowości powinno się powierzyć zawsze specjalistycznemu podmiotowi, który ma w tym zakresie już bogate doświadczenie. Gdyby zdecydowano się na zlecenie takiego zadania nowej jednostce, która stawia dopiero pierwsze kroki, być może uda się natrafić na fachowców, ale przypominałoby to wróżenie z fusów. Wśród licznych podmiotów, zapewniających działania księgowe na rzecz rozmaitych podmiotów, jest biuro rachunkowe z Opola. To właśnie tam usługi stoją na najwyższym poziomie, o czym przekonało się już całkiem sporo bardzo różnych klientów.
Na uwagę zasługuje fakt, że usługi tego podmiotu są przeznaczone dla firm i innych organizacji, mających swoje siedziby nie tylko w Opolu, ale także w pozostałych regionach naszego kraju. W dzisiejszych czasach kontakt z przedstawicielami biur do spraw finansów jest bardzo łatwy, ponieważ umożliwia go rozwinięta technika. Praktycznie wszelkie kwestie z czołowym biurem księgowym załatwi się za pośrednictwem Internetu, a w takiej sytuacji jakiekolwiek odległości pomiędzy miejscowościami praktycznie zanikają. Pracownicy biura dbają o to, aby każdy zleceniodawca miał poczucie zaufania do punktu księgowego, ale także był zadowolony z jakości obsługi pod względem podejścia specjalistów do jego spraw. Niemal o każdej porze dnia i nocy istnieje możliwość kontaktowania się klientów z biurem.
Wśród zleceniodawców są zarówno wielkie podmioty gospodarcze, jak również firmy, które działają na zasadzie działalności jednoosobowej. Nie ma przy tym znaczenia forma organizacyjna podmiotu, ponieważ może to być spólka z o.o., ale także jakakolwiek spółka cywilna. Także podmioty zarejestrowane na giełdzie papierów wartościowych, a więc spółki akcyjne powierzają swoje sprawy księgowe biuru z Opola. Okazuje się, że jest to znacznie tańsze, aniżeli zatrudnianie pracowników do tych spraw w swojej strukturze. Poza tym, liczy się jakość świadczonych usług, która bez wątpienia przemawia na rzecz biura z Opola.
W zakresie działań tego podmiotu rachunkowego jest między innymi kontakt z ZUS, który polega na zgłaszaniu poszczególnych pracowników do ubezpieczenia społecznego lub wyłącznie zdrowotnego, comiesięczne rozliczanie ich składek, a także wyrejestrowywanie z najróżniejszych przyczyn. Innym typem zadań jest naliczanie wynagrodzeń do wypłaty i przy tym zaliczki na podatek dochodowy, który musi być przelany do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po wypłacie pensji. Ze wszystkich obowiązków księgowi z biura wywiązują się należycie, co bardzo chwalą jego liczni klienci, do których oczywiście warto dołączyć.

Wśród licznych zadań, jakie stoją przed biurem księgowym, jest bez wątpienia niezbyt łatwa kwestia rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne. Każdy dobry specjalista od rachunkowości zna nie tylko rodzaje składek, ale również wysokość ich procentów, które są obliczane od wynagrodzenia brutto. Ponadto księgowi wiedzą, że występują tak naprawdę dwa rodzaje składek, przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jedna z nich są niejako daniną, płaconą przez pracownika, ponieważ te obligatoryjnie odciągane składki mają wpływ na zmniejszenie wypłaconego wynagrodzenia, ale są też takie, które płaci pracodawca, dodatkowo poza kwota pensji brutto. Pierwsze z nich to składka emerytalna, rentowa oraz wypadkowa, która jest dobrowolna, kiedy jest się zatrudnionym na umowie zlecenie i przy tym uzyskuje się z wszystkich miejsc zatrudnienia co najmniej minimalne wynagrodzenie w sumie, natomiast tak zwanymi składkami pracodawcy są: emerytalna, rentowa (ponad cztery razy większa, aniżeli w pierwszym wydaniu), wypadkowa oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. O tym wszystkim wiedzą księgowi, którzy są dostępni dla każdego zainteresowanego podmiotu, decydującego się na zlecenie im zadań o charakterze rachunkowym w swojej firmie, albo innej organizacji, nie nastawionej na zysk.
Przykładem miejsca, w którym regularnie odbywa się księgowanie na zlecenie jest biuro rachunkowe z Opola. Cieszy się ono ogromną popularnością, dzięki profesjonalnemu podejściu do swoich obowiązków. Zatrudnione tam osoby nie mają żadnego problemu ze składkami, trafiającymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podobnie jak ze zdrowotną, jaka w konsekwencji znajdzie się w Narodowym Funduszu Zdrowia. Rozliczają bowiem takie składki ZUS w różnych podmiotach i wszędzie robią to z dochowaniem wielkiej staranności. Przesyłają w stosownych terminach deklaracje ZUS drogą elektroniczną lub papierową. Te wypełnione formularze muszą być oczywiście przechowywane przez co najmniej pięć lat, co oznacza, że biuro do spraw księgowych zapewnia miejsce, gdzie takie papiery się znajdują.
Poza rozliczeniami, przekazywanymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są także deklaracje podatkowe, które zostają przekazane raz na rok. W przypadku deklaracji, gdzie opisuje się wysokość składek, trzeba je dostarczyć do ZUS-u co miesiąc. Jednym z głównych zadań biura księgowego, o którym mowa, jest sporządzenie sprawozdań rocznych, które mają na celu pokazanie kondycji danej spółki, albo organizacji innego rodzaju. Prowadzą do tego regularne ewidencjonowanie absolutnie wszystkich operacji gospodarczych, jakie zaistniały w ciągu okresu obrachunkowego zarówno na kontach syntetycznych, jak również analitycznych. Dopiero to szczegółowe ujmowanie wszystkich wydarzeń finansowych pozwala na pokazanie struktury wszystkich wpływów i wydatków. Opolskie biuro jest otwarte na potrzeby każdego zainteresowanego podmiotu. Warto sprawdzić możliwości zatrudnionych tam księgowych, a kiedy się to zrobi, nie będzie się myślało o innym miejscu.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software