ZUS przedsiębiorcy

22 października 2014

Aktualności

ZUS PRZEDSIĘBIORCY

Każdy nowy polski przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczeń poprzez rejestrację w ZUS-ie, a następnie co miesiąc opłacać składki.


 Rejestracja właściciela firmy w ZUS-ie


Zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni od złożenia wniosku o wpis do CEIDG poprzez złożenie wypełnionego druku:

 • ZUS ZUA w przypadku osób, które prowadzą tylko działalność gospodarczą,
 • ZUZ ZZA w przypadku osób, które jednocześnie prowadzą firmę oraz pracują na etacie.
  Formularze można złożyć: osobiście, listem poleconym lub drogą elektroniczną za pomocą podpisu elektronicznego.

 Wysokość składek ZUS


SKŁADKI ZUS, które opłacają przedsiębiorcy:
1) Składki społeczne:

 • Ubezpieczenie emerytalne – obowiązkowe na wypłatę przyszłej emerytury,
  wysokość składki: 19,52% podstawy wymiaru;
 • Ubezpieczenie rentowe – obowiązkowe na wypadek trwałej lub nietrwałej niezdolności do pracy, wysokość składki: 8% podstawy wymiaru;
 • Ubezpieczenie chorobowe – jest dobrowolne i zapewnia prawo do zasiłku w przypadku choroby i wynosi 2,45% podstawy wymiaru.
 • Ubezpieczenie wypadkowe – obowiązkowe na okoliczności wypadku przy pracy, wysokość składki: od 0,67% do 3,86% podstawy wymiaru;
 • Fundusz Pracy (w przypadku opłacania tzw. „dużego” ZUSu) – zasila budżet Urzędu Pracy, wysokość składki: 2,45% podstawy wymiaru.

2) Składka zdrowotna(niektórzy przedsiębiorcy zapłacą tylko tę składkę):

 • Ubezpieczenie zdrowotne – zapewnia prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej,
  wysokość składki: 9% podstawy wymiaru;

Kto z przedsiębiorców zapłaci tylko składkę zdrowotną?

-> przedsiębiorcy, którzy oprócz prowadzenia własnej firmy, pracują również na etacie i otrzymują co najmniej 1680 zł brutto wynagrodzenia,
-> osoby pobierające zasiłek macierzyński,
-> emeryci,
-> renciści.

3) W przypadku zatrudniania pracowników przedsiębiorca opłaca dodatkowo:

 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

 Wysokość składek ZUS, jakie zapłaci przedsiębiorca w 2014 r.:


Tzw. mały ZUS. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą płacą tzw. składkę preferencyjną – niższe składki ZUS przez pełne 24 miesiące jej prowadzenia oraz są zwolnieni z opłacania składki na Fundusz Pracy. Wysokość składki, jaką zapłacą wynosi 431,18 zł, na co składają się:

 • Ubezpieczenie emerytalne98,38 zł
 • Ubezpieczenie rentowe40,32 zł
 • Ubezpieczenie wypadkowe9,73 zł
 • Ubezpieczenie chorobowe (jest dobrowolne, nie musi jej opłacać) – 12,35 zł
 • Ubezpieczenie zdrowotne270,40 zł

Tzw. duży ZUS – do zapłaty składki ZUS razem 1042, 46 zł, na co składają się:

 • Ubezpieczenie emerytalne438,73 zł
 • Ubezpieczenie rentowe179,81 zł
 • Ubezpieczenie wypadkowe43,38 zł
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) – 55,07 zł
 • Fundusz Pracy55,07 zł
 • Ubezpieczenie zdrowotne – 270,40 zł

 Termin opłacania składek ZUS


Składki ZUS opłaca się co miesiąc za miesiąc poprzedni w wyznaczonym terminie do:

 • 5. dnia miesiąca w przypadku jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych,
 • 10. dnia miesiąca, jeżeli przedsiębiorca nikogo nie zatrudnia,
 • 15. dnia miesiąca, jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników.

Oprócz opłacania składek ZUS, co miesiąc składa się również deklarację DRA oraz w przypadku zatrudniania pracowników, dodatkowo raporty imienne.

 
 
 
 
Live Chat Software