Zwrot VAT za materiały budowlane – Informacje ogólne

6 października 2014

Aktualności

ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE – INFORMACJE OGÓLNE

1. Zwrot vat za materiały budowlane do końca 2013 r.

Zwrotu vatu na starych zasadach bez ograniczeń można uzyskać za zakupy materiałów budowlanych dokonane przed końcem 2013 r. Prawo do uzyskania zwrotu mają osoby fizyczne, które nie wykonywały prac budowlanych w ramach działalności gospodarczej.

UWAGA!

Należy pamiętać o terminach składania wniosków w zależności od daty faktury dokumentującej zakup materiałów budowlanych.

Data faktury

Termin składania podań

Od 01.05.2004 r. do 31.05.2005 r.

Do 31.12.2014 r.

Od 01.01.2006 r. do 31.12.2007 r.

Do 31.12.2015 r.

Od 01.01.2008 r. do 31.12.2009 r.

Do 31.12.2016 r.

Od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r.

Do 31.12.2017 r.

Od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

Do 31.12.2018 r.

Zwrot vat obejmuje zakupy materiałów budowlanych, których stawka vat wzrosła z 7% do 22% (23%) po 1 maja 2004 r.

2. Zwrot vat za materiały budowlane od 01.01.2014 r.

Od początku 2014 r. zwrot vat za materiały budowlane jest ograniczony. Skorzystać z ulgi mogą wyłącznie osoby do 36. roku życia dokonujące zakupu materiałów na budowę pierwszego domu jednorodzinnego lub nadbudowę/rozbudowę budynku na cele mieszkaniowe.

Według art. 4 ustawy zwrot vat za materiały budowlane uzyskać mogą osoby, które:

 • złożyły wniosek o zwrot vat za materiały budowlane najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły 35 lat;
 • do dnia złożenia wniosku nie były:
  a) właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  b) osobami, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  c) właścicielami lub współwłaścicielami budynku, jeżeli ich udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Na mocy art. 5 ustawy zwrot vat przysługuje w odniesieniu do mieszkania w przypadku, gdy:

 • mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy;
 • mieszkanie nie było wcześniej zamieszkałe przez nabywcę;
 • powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:
  a) 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
  b) 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego  (w przypadku gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2, tj:
  – małoletnie dzieci,
  – dzieci bez względu na wiek otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  – dzieci do 25. roku życia, uczące się w szkołach,  zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (Dz.U. 2013 poz. 1304)

UWAGA! 

Wniosek o zwrot vat można składać do 31 grudnia 2018 r. Od 2019 r. możliwość uzyskania zwrotu podatku za materiały budowlane nie będzie możliwa!

 

 
 
 
 
Live Chat Software